HELSENORGE

Avdeling for stråleterapi

Stråleterapienheten har to Varian TrueBeam strålebehandlingsmaskiner og ny Siemens CT for doseplanlegging. Høyspesialisert tverrfaglig samarbeid mellom onkologer, fysikere, stråleterapeuter, ingeniører og kontoransatte gir en best mulig kreftbehandling til Rogalands befolkning.
Fant du det du lette etter?