HELSENORGE

Hematologisk sengepost 2K

Vi utreder og behandler av pasienter med hematologisk sykdom.  Dette kan være lymfom, leukemi, myelomatose og benigne tilstander som dyp venetrombose (DVT) og anemi. Behandlingen kan være både helbredende og lindrende, og noen pasienter blir også innlagt med komplikasjoner. 2K har egen hematologisk poliklinikk som er drevet av sykepleiere. Her kommer pasienter til konsultasjoner og til forskjellig dagbehandling. Alle pasienter som er under behandling på poliklinikken får utført blodprøvetaking her.

Fant du det du lette etter?