Palliativt senter

Palliativt senter tilbyr lindrende behandling til pasienter med alvorlig sykdom som ikke kan helbredes. Senteret består av palliativ sengepost og et mobilt palliativt team.

Les mer om Palliativt senter

Palliativt senter

Palliativt senter ved Avdeling for blod- og kreftsykdommer tilbyr lindrende behandling til pasienter med sykdom som ikke kan helbredes. Senteret består av palliativ sengepost og et mobilt palliativt team. Vårt tverrfaglige team har bred kompetanse og erfaring, og består av leger, sykepleiere, fysioterapeut, sosionom, prest, psykolog og sekretær.

Se film om Palliativt senter

Palliativt senter tilbyr råd og veiledning, og samarbeider med helsepersonell på andre avdelinger ved Stavanger Universitetssykehus (SUS), samt kommunene i Helse Stavanger HF. Vi deltar også i forskning, fagutvikling, fagnettverk, undervisning og opplæring i samarbeid med andre avdelinger lokalt og nasjonalt.


Sammen med behandlingsansvarlig helsepersonell arbeider vi for å:
• lindre pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer
• tilby støtte ved psykiske, sosiale og eksistensielle problemstillinger
• støtte pasientens familie og pårørende
• legge forholdene til rette for at pasienten skal kunne være hjemme mest mulig, også i livets sluttfase der det er et ønske
• bidra til kompetanseheving innen lindrende behandling/palliasjon i Helse Stavanger HF

Palliativ sengepost 1K

Palliativ sengepost tilbyr lindrende behandling til pasienter fra kommunene i Helse Stavanger HF.
Sengeposten har fire senger tilknyttet onkologisk sengepost 1K, ved Avdeling for blod- og kreftsykdommer.

Vi arbeider målrettet og tverrfaglig i samarbeid med pasient og pårørende. Målsettingen med oppholdet er å lindre plagsomme symptomer, bidra til mestring og god livskvalitet. Planlegging av nærmeste fremtid og utskrivelse skjer i samarbeid andre spesialiteter ved SUS, fastlege, sykepleier og andre i kommunen.


Mobilt palliativt team

Mobilt palliativt team (MPT) arbeider ambulant og tilser pasienter i hjemmet, på institusjoner i kommunene i Helse Stavanger HF, samt pasienter som er innlagt på ulike avdelinger ved Stavanger Universitetssjukehus. Teamet følger opp pasienter over tid, og bidrar med råd og veiledning innen lindrende behandling til helsepersonell. Vi deltar også på samarbeids- og nettverksmøter.

Sammen med behandlingsansvarlig helsepersonell vil vi bidra til lindring av plagsomme symptomer, til mestring og god livskvalitet. Vi kan være med å tilrettelegge for at pasienten kan være hjemme lengst mulig, også i livets sluttfase der dette er et ønske.

Ansvar og samarbeid

Delavtale 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon

Avtalen skal bidra til samhandling mellom Helse Stavanger HF og kommunen angående palliative pasienter, og dessuten medvirke til at behandlingen blir tilpasset pasientens behov og gitt på rett nivå med nødvendig kontinuitet.

Nettverk

Som en del av kompetansehevende tiltak bidrar palliativt senter til drift av Nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling

https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling

Nettverket består per i dag av over 100 ressurssykepleiere fordelt på alle 18 kommuner og sykehusavdelinger på SUS. For å få gode pasientforløp vektlegges nært samarbeid med Lindrende enheter i kommunen, fastlege/hjemmesykepleie/ressurssykepleier/sykehjem.

Henvisning Palliativt senter

Henvisning fra lege til Palliativt senter behandles fortløpende. I samråd med henvisende lege vurderes behov for innleggelse i palliativ sengepost eller oppfølging av mobilt palliativt team (MPT) der pasienten befinner seg.

Henvisninger sendes som henvisning (i elektronisk pasient journal ved SUS) eller fra kommunehelsetjenesten.

Henvisning skal inneholde følgende pasientinformasjon:

 • Aktuell diagnose og komorbiditet
 • Symptombyrde (vedlagt ESAS)
 • Behandlingsintensitet
 • Funksjonsnivå
 • Sosiale forhold
 • Pasientens og familiens ønsker og behov
 • Henvisningsårsak/problemstilling

Pasientforløp

Palliativt pasientforløp skal gi en helhetlig beskrivelse av pasientens kontakter med de ulike delene av helsevesenet i løpet av den palliative fasen av sykdomsforløpet. Målsettingen er å sikre forutsigbare og likeverdige helsetjenester og behandlingsforløp for den palliative pasienten og de pårørende.

Pasientforløp i palliasjon pilot testes i Stavanger kommune via prosjektet Kompetanseøkning i palliasjon i primærhelsetjenesten ved bruk av oppfølgingsteam i løpet av høsten 2017. Pasientforløpet ferdigstilles endelig i januar 2018.

Lenke til pasientforløp i palliasjon

Prosedyrer og skjema

Veiledningsvideoer for bruk av kanyle og pumper til kontinuering subkutan medisinering (Micrel MP daily+ og Baxter Infusor). Trykk på lenken og velg "Innleggelse og bruk av subkutan kanyle" og "Sprøytepumpe til kontinuerlig subkutan medisinering".

Prosedyrer og skjema (EQS)

Rådgiving til leger og annet helsepersonell

Helsepersonell kan ta kontakt for råd innen lindrende behandling.
Mobilt palliativt team: telefon 51 51 89 01 (08.00-15.00)

Palliativ sengepost telefon 482 49 752/ 51 51 89 23

Samarbeid

Ved oppfølging av MPT i avdeling/hjemme/sykehjem har ansvarlig lege på stedet hovedansvaret for pasienten. MPT har ansvar for å følge opp startet behandling i samarbeid med pasientansvarlig lege/sykepleier samt legge en plan for videre oppfølgning.

For å få gode pasientforløp vektlegges nært samarbeid med lindrende enheter i kommunene, fastlegene og hjemmetjeneste/ressurssykepleiere/sykehjem.

Palliativt senter ønsker å bidra med kompetanseheving i sykehuset og i primærhelsetjenesten, og som en del av dette arbeidet bidra til drift av Nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Nettverket består per i dag av over 100 ressurssykepleiere fordelt på alle 18 kommuner og sykehusavdelinger på SUS, og anses som viktig samarbeidspartner for gode pasientforløp.

Vaktordning

Vaktordning for leger i palliativt senter:
Tilstedevakt: Klokken 16-17 på hverdager, 2 timer lørdag/søndag kl 10-12

Passiv vakt: Klokken 17-08

Henvendelse til palliativ sengepost: Telefon: 48 24 97 52 / internnr 18923

Nyttige lenker

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandlingKompetansesenter i lindrende behandling i Helse VestESAS-r og forløpsskjema (norsk og andre språk)Kroppskart/smertekart (pdf)Individuell plan for palliative pasienter
Video om pleurX dren (YouTube)


 

Kontakt

Oppmøtested
Kreftbygget, U etasje. Benytt inngang 9.
Telefon
Mobilt palliativt team: 51518901 (hverdager kl. 08 -15) | Palliativ sengepost 1K: 51518923 (hele døgnet)
Kreftbygget
Besøksadresse
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger(Google maps)

Buss

​Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.
Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.

Kart

Taxi

Ikke langt fra hovedinngangen finner du en taxiholdeplass, der det som regel står ledige biler. Dersom det trengs, er våre ansatte i resepsjonen tilgjengelige 24 timer i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Tog

​Våland
Nærmeste togstasjon er Paradis stasjon. Denne ligger om lag én kilometer fra hovedbygget.

Seksjon rehabilitering Eigersund og Dalane DPS
Seksjon rehabilitering Eigersund og Dalane DPS ligger om lag en times kjøring fra Stavanger. Nærmeste togstasjon er Egersund stasjon. Fra sentrum kan du ta buss eller drosje.

Se Kolumbus eller nettbuss for ruter og rutetider.

Praktisk informasjon

Henvisning

For innleggelse på sengeposten er det nødvendig med henvisning fra lege. Henvisningen sendes til Palliativt senter. Innleggelser på palliativ sengepost skal være målrettede og planlagte.

Innleggelse på 1K

​Sengeposten har fire senger tilknyttet onkologisk sengepost 1K, ved Avdeling for blod- og kreftsykdommer. Alle våre pasientrom er enerom med TV, kjøleskap og internettilgang.

 

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.

Mattilbud

​Som pasient vil du få matservering på avdelingen du ligger på. Ligger du på pasienthotellet serveres måltidene i hotellets restaurant rett ved hovedinngangen.

 I tillegg kan du kjøpe alt fra dagens middag til småretter, bakvarer og kioskvarer på sykehuset. Kiosken Lyst har døgnåpent og har det meste av det du trenger når du er på sykehuset.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Matservering på avdelingen

Det serveres fire måltider på avdelingene (frokost, tidlig middag, kvelds og senkvelds). Serveringstidene er satt innenfor faste tidsrammer, og menyen varierer fra uke til uke. Matserveringen gjelder innlagte pasienter. Pårørende og besøk​ende kan benytte kantinen, kiosken eller kafèen​​​. Kjøkkenet tilbyr tilrettelagt kost i henhold til matintoleranser og allergier samt halal- og vegetarhensyn. Kjøkkenet har også en barnemeny.

Flere avdelinger tilbyr matservering i dagligstuen, med buffét-servering. Hvis du av helsemessige grunner ikke kan komme til dagligstuen, får du servert maten på rommet.

Cafè Morgenrød

Cafè Morgenrød ved St.Svithun hotell (vegg i vegg med sykehuset) serverer frokost, lunsj og middag. Du kan også bestille varmmat, desserter og kaffe fra menyen. «Dagens meny» endres fra dag til dag, med både lunjsretter og middagsretter. Morgenrød har også glutenfrie alternativ.

Kantinen Mattorget

På Mattorget kan du kjøpe varm mat, bakevarer, kaker, pålegg, frukt og drikke. Kantinen har også en variert og innholdsrik salatbar. Kantinen er åpen for alle medarbeidere, pasienter, pårørende og gjester. Du kan betale med både kort og kontant.

Mandag - fredag: 08.30 - 16.30
Lørdag: 10.00 - 16.00
Søndag og helligdager: 11.00 - 16.00 ​

Ved Psykiatrisk divisjon på Våland kan du kjøpe lunsj på Café Latte(r). De selger påsmurt, varme måltider og har salatbar. Café Latte(r) har åpent hverdager 10.00 - 13.50​.

Kiosken Lyst

Om du er ute etter et sted å få noe å bite i, lese på, eller sitte ved, så har LYST et godt utvalg av drikker, påsmurte brødvarer og varmretter. I tillegg selger de små gaver, frimerker og telekort, egenpleieprodukter, bøker, blader og blomster. 

Butikken er åpen hele døgnet.

​Cafè Morgenrød

Cafè Morgenrød ved St.Svithun hotell (vegg i vegg med sykehuset) serverer frokost, lunsj og middag. Du kan også bestille varmmat, desserter og kaffe fra menyen. «Dagens meny» endres fra dag til dag, med både lunjsretter og middagsretter. Morgenrød har også glutenfrie alternativ.

Åpningstid: 11.30-21.00

Snacksautomater

På sykehuset finnes automater der du kan kjøpe drikke og enkle matvarer hele døgnet.​​

Parkering Våland

Parkeringshus
Parkeringshuset ligger under St. Svithun Hotell, og har 349 parkeringsplasser. Disse er forbeholdt besøkende til Stavanger universitetssjukehus og hotellet.

Du finner også parkeringsplasser for besøkende på sykehusområdet. Når du parkerer må du trekke parkeringsplapp og betale på forhånd. Ved avreise før antatt parkeringstid kan du trekke kortet for å avslutte parkeringen.

Husk å beregne nok parkeringstid. Det kan være noe ventetid ved sykehuset.

Kart merket med parkeringsplasser

Korttidsparkering
Det er mulighet for korttidsparkering ved hovedinngangen (max 15 min). ​

Parkering for bevegelseshemmede
Utenfor hovedinngangen (inngang 1) er det fire parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede.

​Parkering for langtidspårørende
Pårørende må betale full parkeringsavgift de tre første døgnene, deretter vil du kunne å kjøpe parkeringstillatelse til redusert pris.

Ladestasjon for el-bil
Besøkende med el-bil parkerer i parkeringshuset under pasienthotellet, og betaler​ som vanlige gjester.

Les mer om parkering

Pårørende

​Mange pårørende er en viktig ressurs i behandlingen og omsorgen for sine nære, men kan også ha behov for støtte og hjelp til å mestre sin egen livssituasjon.

Les mer om pårørendes rettigheter og ressurser for deg som er pårørende.

Nyheter

 • 08.09.2015
  Nytt palliativt senter på sykehuset

  Palliativt senter behandler alvorlig syke pasienter som ikke kan bli friske. Åpningen av ny sengepost ble markert i dag, 8. september.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.