Bli blodgiver

Det finnes ingen erstatning for blod. Blod er et levende materiale og selv med moderne og avansert teknologi kan ikke blod fremstilles kunstig – det må gis.

Kjære blodgiver!

I forbindelse med koronavirus-utbruddet ønsker vi å komme med informasjon til våre blodgivere. Nå er det ekstra viktig at alle friske blodgivere som ikke har reist utenfor Norge siste 14 dager møter til time for blodgivning. Dersom du selv er i karantene, har symptomer, har hatt nærkontakt med mistenkte eller bekrefta smitta personer eller har vært utenfor Norge siste 14 dager skal du ikke komme til blodbanken. Da ber vi deg ringe blodbanken og gi beskjed, tlf 51518815/16/17 så vi kan finne ny time for blodgivning.

Hvorfor gi blod

Mange pasienter kan ikke overleve uten blodoverføring. Disse pasientene er avhengige av hjelp fra frivillige blodgivere.

Det tar kun en halv time å gi blod. Den halve literen du gir kan redde tre liv. Er du frisk og mellom 18 og 60 år, kan du melde deg som blodgiver.

Ettersom blod har begrenset holdbarhet, må blodbankene hele tiden få påfyll av nytt blod. Vårt eksisterende blodgiverkorps gjør en fantastisk innsats. Likevel er det behov for nye blodgivere hvert år for å erstatte de som ikke lenger kan gi blod grunnet alder, sykdom, medisinbruk eller liknende. Det er derfor viktig at vi får flere blodgivere, for å kunne gi våre pasienter den hjelpen de trenger.

Hvordan blir jeg blodgiver

Du kan melde deg som blodgiver ved å ringe blodbanken på Stavanger universitetssjukehus, tlf 51518815/16/17.

Det er også mulig å registrere seg via giblod.no.

Hvem kan gi blod?

Du kan melde deg som blodgiver hvis du

  • er mellom 18 og 60 år
  • føler deg helt frisk
  • veier over 50 kg
  • ikke er i risikogruppe for hiv, hepatitt eller andre sykdommer som kan overføres med blod
  • behersker norsk skriftlig og muntlig. 
  • har gyldig legitimasjon som har både norsk personnummer og bilde.

Blodoverføring må ikke skade verken blodgiver eller mottaker. Derfor vurderer Blodbanken hver blodgiver nøye før de eventuelt får gi blod. Du må ha overskudd for å i blod, og du skal alltid prioritere egen helse først.

Hvem kan ikke gi blod?

Som hovedregel kan du ikke bli blodgiver hvis du

  • er kronisk syk eller har hatt alvorlig sykdom som for eksempel kreft
  • bruker faste medisiner (det finnes unntak som for eksempel p-piller)
  • tilhører en risikogruppe for smitte av infeksjonssykdommer som hiv eller hepatitt. Dette gjelder blant annet sprøytenarkomane, prostituerte og menn som har sex med menn.

I mange land forekommer infeksjonssykdommer som kan smitte med blod, derfor er det også regler for føde- og oppvekststed, og ved lengre opphold i disse landene.

Mer informasjon om å gi blod – se informasjon til blodgivere

Hvor og når kan du gi blod

Du kan gi blod på Stavanger universitetssjukehus mandag til fredag.

Ved tappestasjonene på Bryne, Nærbø, Kverneland og i Egersund kan du gi blod på kveldstid utvalgte dager (kl 17.00 – 20.00).

Helse Stavanger er i anskaffelsen av en mobil tappeenhet som vil ha faste stoppesteder i sør Rogaland. Mer informasjon om hvor det er mulig å gi blod på den mobile tappeenheten kommer.

Informert samtykke

Som blodgiver må du signere på et samtykkeskjema hvor du blant annet bekrefter at du har fått informasjon om registrering og behandling av sensitive person- og helseopplysninger.

Skjemaet får du første gang du er i Blodbanken, og det må leses og signeres før du kan gå videre i godkjenningsprosessen.

Å gi blod er frivillig. Du kan når som helst trekke deg som blodgiver, uten å måtte oppgi en grunn.

Kontakt

Ring blodgiverekspedisjonen på  51518815 /16/17

Eller henvend deg i Blodbanken ved inngang 6 på Stavanger universitetssjukehus.

E-post kan ikke benyttes (av hensyn til personvern).
Fant du det du lette etter?