Bli blodgiver

Det finnes ingen erstatning for blod. Blod er et levende materiale og selv med moderne og avansert teknologi kan ikke blod fremstilles kunstig – det må gis.

Kjære blodgiver!

På grunn av covid-19-pandemien har vi måtte innføre risikoreduserende tiltak i blodbanken. Du skal ikke møte dersom du har vært syk siste 14 dager, har vært i nærkontakt med mistenkte eller bekrefta personer med covid-19 eller er i karantene. Har du selv fått bekreftet infeksjon med covid-19, er det 28 dagers karantene etter at du er helt symptomfri.

Møt presis til din time for å sikre at det ikke er for mange personer i blodbanken samtidig. Når du kommer, må du fylle ut et kartleggingsskjema med tanke på smitterisiko. Hold avstand til andre og benytt tilgjengelige desinfeksjonsmidler. Sykehuset har innført besøkskontroll. Som blodgiver kan du fremdeles benytte inngang 6. Hvis det ikke står en vekter der som kan slippe deg inn, tar du kontakt med oss på telefon.

Risikosituasjonen har også ført til at vi har måttet legge om driften på tappestasjonene. Høsten 2020 planlegges det for tapping på tappestasjonen på Bryne, mandager og enkelte torsdager og i Egersund, utvalgte tirsdager. Du kan også gi blod på SUS mellom klokken 07:45 – 14:00 og enkelte onsdager frem til kl 17:00. Situasjonen vurderes kontinuerlig, noe som kan føre til endringer på kort varsel.

Har du vært smittet med covid-19?

Blodbanken ønsker å komme i kontakt med personer som har gjennomgått covid-19 og som har vært symptomfrie i minst 28 dager.

Det pågår et nasjonalt prosjekt for å se om plasma fra personer som har gjennomgått covid-19-infeksjon kan benyttes til behandling av pasienter med covid-19. I første omgang er det etablerte blodgivere som prioriteres som givere av plasma. Hvis du ikke er blodgiver, men ønsker å gi plasma, kan du melde deg som ny blodgiver på telefon.

Ta kontakt med blodbanken på tlf 51518815/16/17 mellom klokken 08:00 – 14:30 ukedager.

Hvorfor gi blod

Mange pasienter kan ikke overleve uten blodoverføring. Disse pasientene er avhengige av hjelp fra frivillige blodgivere.

Det tar kun en halv time å gi blod. Den halve literen du gir kan redde tre liv. Er du frisk og mellom 18 og 60 år, kan du melde deg som blodgiver.

Ettersom blod har begrenset holdbarhet, må blodbankene hele tiden få påfyll av nytt blod. Vårt eksisterende blodgiverkorps gjør en fantastisk innsats. Likevel er det behov for nye blodgivere hvert år for å erstatte de som ikke lenger kan gi blod grunnet alder, sykdom, medisinbruk eller liknende. Det er derfor viktig at vi får flere blodgivere, for å kunne gi våre pasienter den hjelpen de trenger.

Hvordan blir jeg blodgiver

Du kan melde deg som blodgiver ved å ringe blodbanken på Stavanger universitetssjukehus, tlf 51518815/16/17.

Det er også mulig å registrere seg via giblod.no.

Hvem kan gi blod?

Du kan melde deg som blodgiver hvis du

  • er mellom 18 og 60 år
  • føler deg helt frisk
  • veier over 50 kg
  • ikke er i risikogruppe for hiv, hepatitt eller andre sykdommer som kan overføres med blod
  • behersker norsk skriftlig og muntlig. 
  • har gyldig legitimasjon som har både norsk personnummer og bilde.

Blodoverføring må ikke skade verken blodgiver eller mottaker. Derfor vurderer Blodbanken hver blodgiver nøye før de eventuelt får gi blod. Du må ha overskudd for å i blod, og du skal alltid prioritere egen helse først.

Hvem kan ikke gi blod?

Som hovedregel kan du ikke bli blodgiver hvis du

  • er kronisk syk eller har hatt alvorlig sykdom som for eksempel kreft
  • bruker faste medisiner (det finnes unntak som for eksempel p-piller)
  • tilhører en risikogruppe for smitte av infeksjonssykdommer som hiv eller hepatitt. Dette gjelder blant annet sprøytenarkomane, prostituerte og menn som har sex med menn.

I mange land forekommer infeksjonssykdommer som kan smitte med blod, derfor er det også regler for føde- og oppvekststed, og ved lengre opphold i disse landene.

Mer informasjon om å gi blod – se informasjon til blodgivere

Hvor og når kan du gi blod

Du kan gi blod på sykehuset på dagtid mandag til fredag, annenhver onsdag frem til kl 17:30.

Ved tappestasjonene på Bryne, Nærbø, Kverneland og i Egersund kan du gi blod på kveldstid utvalgte dager (kl 17.00 – 20.00).

Helse Stavanger er i anskaffelsen av en mobil tappeenhet som vil ha faste stoppesteder i sør Rogaland. Mer informasjon om hvor det er mulig å gi blod på den mobile tappeenheten kommer.

Informert samtykke

Som blodgiver må du signere på et samtykkeskjema hvor du blant annet bekrefter at du har fått informasjon om registrering og behandling av sensitive person- og helseopplysninger.

Skjemaet får du første gang du er i Blodbanken, og det må leses og signeres før du kan gå videre i godkjenningsprosessen.

Å gi blod er frivillig. Du kan når som helst trekke deg som blodgiver, uten å måtte oppgi en grunn.

Kontakt

Ring blodgiverekspedisjonen på  51518815 /16/17

Eller henvend deg i Blodbanken ved inngang 6 på Stavanger universitetssjukehus.

E-post kan ikke benyttes (av hensyn til personvern).
Fant du det du lette etter?