Avdeling for medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi utfører et bredt spekter av analyser innen medisinsk biokjemi, immunkjemi, hematologi, medikamentanalyser, rusmiddeltesting og genanalyser.

Les mer om Avdeling for medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi

Avdelingen skal sikre at pasienter ved SUS, samt pasienter i primærhelsetjenesten i Sør-Rogaland, får god medisinsk service med henblikk på diagnostikk og behandling. Vi gir råd om, analyserer og tolker de laboratorieprøvene rekvirentene behøver som beslutningsgrunnlag i forebyggende helsearbeid, diagnostisering og behandling av pasienter.

Tilbakemeldinger fra rekvirenter og pasienter om feil avgitte prøvesvar eller at avdelingens tjenester ikke svarer til forventningene, registreres og behandles i sykehusets avviks- og klagesystem. Alle ansatte på avdelingen er underlagt taushetsplikt, og behandler sensitiv informasjon konfidensielt.

Logo til norsk akkreditering


Avdeling for medisinsk biokjemi ble akkreditert 13. januar 2017. Avdelingen har de siste årene jobbet systematisk for å bli akkreditert etter standard NS-EN ISO 15189. Akkreditering er en offisiell anerkjennelse på at avdelingen har kompetanse og evne til å levere prøvesvar i samsvar med kravene fra Norsk Akkreditering. De fleste rutineanalysene er nå akkreditert. Klikk på akkrediteringsmerket for å finne akkrediteringsomfanget – det vil si hvilke analyser vi er akkreditert for. Les hele saken i Labnytt (17.01.2017)
Laboratoriehåndboka

Noklus (norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus)

Se film om avdeling for medisinsk biokjemi

Kontaktpersoner:


Avdelingssjef

Gunn Sjurseike Dale Tlf: 51 51 95 10

Avdelingsoverlege

Øyvind Skadberg Tlf: 418 51 836

Lege i spesialisering   

Trine Sundvor-Nyberg

Kathrine Eriksen 

Primærhelsetjenestekontakt

Fagbioingeniør Christine Cornelia Luiten Meling
Tlf: 51 51 95 16

Primærhelsetjenestekontakt IKT

IT koordinator Linda Bærheim Ottøy
Tlf: 957 33 961

Vakttelefon for leger (kun medisinske henvendelser):

976 97 007 Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30


 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Analyseavdeling ligger i sydbygget, 1. etasje. Bruk inngang 2.
Poliklinikken ligger i sydbygget, U-etasjen. Bruk inngang 2.

Åpningstider poliklinisk blodprøvetakning:
Mandag-fredag: 07.30 - 14.30. Barn: 09.00 - 14.00

Telefon
51 51 95 14
E-post
Postadresse
Postboks 8100, 4068 Stavanger
Sydbygget, inngang 2
Besøksadresse
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger(Kart)

Buss

​Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.
Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.

Tog

​Våland
Nærmeste togstasjon er Paradis stasjon. Denne ligger om lag én kilometer fra hovedbygget.

Se Kolumbus eller nettbuss for ruter og rutetider.

Praktisk informasjon

​Koronavirus: Timeavtale eller på besøk hos oss?

Vi har besøkskontroll på sykehuset. Dette gjør vi for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og helsepersonell.

Les mer om hvordan du går frem hvis du har timeavtale eller skal på besøk hos oss.

Blodprøvehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/blodproveBlodprøveBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve

Arrangementer

Blodprøvetaking poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/blodprovetaking-poliklinikkBlodprøvetaking poliklinikk

Fant du det du lette etter?