Helsenorge

Seksjon for histologi

Vi fremstiller ca. 35.000 histologiprøver i året. Prøvene kommer til oss fra sykehusets avdelinger og fra primærhelsetjenesten i Sør-Rogaland. Fra primærhelsetjenesten får vi hovedsakelig føflekker og små biopsier (fra tarm, mormunn, sædleder). Fra sykehuset får vi alt fra vevsbiter på noen millimeter, til store operasjonspreparater, som for eksempel deler av tykktarm, bryst og lunge. 

Svar på prøver blir sendt til legen som henviste deg. Denne legen vil også informere deg om resultatene.

Hvis undersøkelsen er bestilt av lege på sykehuset, kan du se prøvesvaret i pasientjournalen din på helsenorge.no. Det kan gå dager eller uker fra undersøkelsen utføres, til du får resultatet.

Avdeling for patologi har ikke anledning til å formidle prøvesvar til deg.

Fant du det du lette etter?