Mammografiscreening Stavanger

Screening kan defineres som masseundersøkelse med en metode som har evne til å oppdage ikke-klinisk erkjennbar sykdom. Screeningstester skiller personer som trolig har sykdommen fra dem som trolig ikke har den aktuelle sykdommen.

Mammografiprogrammet har sommerstengt, åpner igjen mandag 10. august

Mammografiscreening Stavanger

I deler av landet starter mammografiprogrammet forsiktig opp igjen, etter at all rutinemammografi har vært stanset siden midten av mars på grunn av koronaepidemien. Alle berørte kvinner vil bli kontaktet av mammografiprogrammet med tilbud om ny time.

Helse Stavanger starter forsiktig opp igjen mammografitilbudet 25. mai 2020.

NB! Du skal IKKE møte i Mammografiprogrammet hvis du har luftveissymptomer, feber eller på andre måter kan ha risiko for å være smittet av koronaviruset. Kontakt i så fall ditt brystsenter for ny avtale. Vi ber også om at du ikke møter opp lenge før timen, da vi må unngå for mange på venterommet samtidig.

Følg helsemyndighetenes råd om god håndhygiene samt andre forholdsregler for å redusere smittefare. Les mer på fhi.no og helsenorge.no
Dersom du oppdager kul i brystet eller andre tegn på brystkreft, skal du ikke vente på invitasjon til screening, men ta kontakt med fastlege for vurdering.

Om Mammografiscreening

I 1994 ble det besluttet å starte organisert mammografiscreening i fire fylker for kvinner i alderen 50-69 år. Rogaland, Hordaland, Akershus og Oslo ble valgt som prøvefylker. I 1995 startet mammografiscreeningen i Rogaland med en screeningsstasjon på gamle Stavanger sjukehus og en på Haugesund sjukehus. Brystdiagnostisksenter ble lokalisert til SUS (daværende SiR) – vi var altså med fra starten av Mammografiprosjektet. Det er nå landsdekkende og kalles Mammografiprogrammet. Hovedmålet for Mammografiprogrammet er å redusere dødeligheten av brystkreft med 30 prosent blant de inviterte.
Screeningstilbudet gis til alle kvinner i aldersgruppen 50-69 år. Kvinnene blir innkalt hvert annet år og det tas to bilder av hvert bryst.

Før en mammografiscreening vil en radiograf stille deg noen spørsmål og se etter hudforandringer på brystene som kan bli synlige på mammografibildene. Dette er informasjon som brukes når røntgenlegene gransker bildene.
Ved undersøkelse etter invitasjon i Mammografiprogrammet tas det to bilder av hvert bryst. Ca. 3 % av kvinnene som møter til mammografiscreening blir innkalt til en etterundersøkelse. Det vil da bli tatt noen tilleggsbilder og det vil sannsynligvis bli gjort en ultralydundersøkelse. Å bli innkalt til etterundersøkelse betyr ikke at du har brystkreft. Kun 20 % av de etterinnkalte kvinnene har brystkreft.
Svaret på mammografiscreeningen vil bli sendt kun til deg.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Bruk inngang 7

Telefon
51 51 44 45
mandag - torsdag 08.00-11.00 og 12.00-14.00
fredag 09.00-11.00 og 12.00-13.00
E-post
Peder Klows gate 27
Besøksadresse
Peder Klows gate 27(Kart)
Telefon
Screening: 51 51 44 45

Parkeringsmuligheter

Det anbefales å parkere på Jernbanelokket. Det tar ca. 5 minutter å gå til screeningen.
Det finnes også noen få parkeringsplasser ved hovedporten til Gamle Stavanger Sjukehus. Husk betaling. Handikapp-parkering like ved døren, inngang 7.

Praktisk informasjon

​Koronavirus: Timeavtale eller på besøk hos oss?

Vi har besøkskontroll på sykehuset. Dette gjør vi for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og helsepersonell.

Les mer om hvordan du går frem hvis du har timeavtale eller skal på besøk hos oss.

Betaling

​Undersøkelsen koster 250 kroner. Vi har betalingsterminal, men giro kan også fås på forespørsel.

Endring av time via e-post

​Det kan i perioder være stor trafikk på telefonen for ombestilling av screeningtimer. Du kan fint be om å få endret timen til screeningundersøkelsen din via e-post scr@sus.no. Vi ber deg om å ikke sende sensitive opplysninger på e-post som personnummer.

Funksjonshemming-/bevegelseshemmet eller andre spesielle behov

Ta kontakt med BDS på telefon 51514445

Hva skjer på brystdiagnostisk senter?

​Bildene tas frem på datamaskiner og granskes med eventuelle gamle bilder til sammenligning. De blir gransket av to radiologer (røntgenleger) uavhengig av hverandre. Etter denne førstetydningen blir legene enige om hvem som trenger videre undersøkelse. Kvinnene som blir etterinnkalt (selektert) får time til undersøkelse på brystdiagnostisksenter. Her blir det tatt ekstra bilder, eventuelt ultralyd og celle- eller vevsprøve om radiologen finner dette nødvendig. De som det tas prøver av, får time hos kirurg uken etterpå for å få svar på prøven.

En screeningstest kan ikke gi noen diagnose. Personer med positive funn må utredes videre og eventuelt behandles.

Hva skjer på screeningsstasjonen?

​Du blir først tatt inn til intervju og vi forklarer hva vi skal gjøre og hvordan Mammografiprogrammet fungerer. Vi informerer om at det kommer svarbrev etter to-tre uker. SMS-varsel kan også bli sendt ut hvis en må tilbake for å ta tilleggsundersøkelser. Brystene blir inspisert, og alle oppfordres til selvundersøkelse. Det poengteres at dersom du innkalles til etterundersøkelse, er ikke det ensbetydende med at det er noe galt med brystene.

På mammografirommet møter du to radiografer som tar to bilder av hvert bryst. Etter at bildene er tatt, kan du kle deg og gå. Bildene sendes automatisk til brystdiagnostisksenter for tydning.

En screeningstest kan ikke gi noen diagnose. Personer med positive funn må utredes videre og eventuelt behandles.

Reservasjon

​Du kan reservere deg fra å få invitasjon til Mammografiprogrammet ved å sende e-post til mammografi@kreftregisteret.no eller fylle ut et elektronisk reservasjonsskjema: https://www.kreftregisteret.no/screening/Mammografiprogrammet/Invitasjonsstopp/

Skjema kan sendes som post til Kreftregisteret, Postboks 5313, Majorstuen 0304 Oslo.

Ved bruk av e-post oppfordrer vi til å ikke sende sensitive personopplysninger, som sykdom, diagnose eller personnummer.

Mammografiscreeninghttps://helse-stavanger.no/behandlinger/mammografiscreeningMammografiscreeningMMammografiscreeningMammografiscreeningMammografiscreeningMammografiscreening

Fant du det du lette etter?