Mammografiscreening Stavanger

Screening kan defineres som masseundersøkelse med en metode som har evne til å oppdage ikke-klinisk erkjennbar sykdom. Screeningstester skiller personer som trolig har sykdommen fra dem som trolig ikke har den aktuelle sykdommen.

Les mer om Mammografiscreening Stavanger

Mammografiscreening Stavanger

I 1994 ble det besluttet å starte organisert mammografiscreening i fire fylker for kvinner i alderen 50-69 år. Rogaland, Hordaland, Akershus og Oslo ble valgt som prøvefylker. I 1995 startet mammografiscreeningen i Rogaland med en screeningsstasjon på gamle Stavanger sjukehus og en på Haugesund sjukehus. Brystdiagnostisksenter ble lokalisert til SUS (daværende SiR) – vi var altså med fra starten av Mammografiprosjektet. Det er nå landsdekkende og kalles Mammografiprogrammet. Hovedmålet for Mammografiprogrammet er å redusere dødeligheten av brystkreft med 30 prosent blant de inviterte.
Screeningstilbudet gis til alle kvinner i aldersgruppen 50-69 år. Kvinnene blir innkalt hvert annet år og det tas to bilder av hvert bryst.

Kontakt

Oppmøtested

Bruk inngang 7

Telefon
51514445
mandag - torsdag 08.00-11.00 og 12.00-14.00
fredag 09.00-11.00 og 12.00-13.00
E-post
Peder Klows gate 27
Besøksadresse
Peder Klows gate 27(Google maps)
Telefon
Screening: 51514445

Parkeringsmuligheter

Det anbefales å parkere på Jernbanelokket. Det tar ca. 5 minutter å gå til screeningen.
Det finnes også noen få parkeringsplasser ved hovedporten til Gamle Stavanger Sjukehus. Husk betaling. Handikapp-parkering like ved døren, inngang 7.

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 91505515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

https://helse-stavanger.no/avdelinger/pasientreiser/om-pasientreiser

Praktisk informasjon

Betaling

​Undersøkelsen koster 250 kroner. Vi har betalingsterminal, men giro kan også fås på forespørsel.

Endring av time via e-post

​Det kan i perioder være stor trafikk på telefonen for ombestilling av screeningtimer. Du kan fint be om å få endret timen til screeningundersøkelsen din via e-post scr@sus.no. Vi ber deg om å ikke sende sensitive opplysninger på e-post som personnummer.

Funksjonshemming-/bevegelseshemmet eller andre spesielle behov

Ta kontakt med BDS på telefon 51514445

Hva skjer på brystdiagnostisk senter?

​Bildene tas frem på datamaskiner og granskes med eventuelle gamle bilder til sammenligning. De blir gransket av to radiologer (røntgenleger) uavhengig av hverandre. Etter denne førstetydningen blir legene enige om hvem som trenger videre undersøkelse. Kvinnene som blir etterinnkalt (selektert) får time til undersøkelse på brystdiagnostisksenter. Her blir det tatt ekstra bilder, eventuelt ultralyd og celle- eller vevsprøve om radiologen finner dette nødvendig. De som det tas prøver av, får time hos kirurg uken etterpå for å få svar på prøven.

En screeningstest kan ikke gi noen diagnose. Personer med positive funn må utredes videre og eventuelt behandles.

Hva skjer på screeningsstasjonen?

​Du blir først tatt inn til intervju, og her kan du levere spørreskjemaet du fikk med i invitasjonsbrevet. Vi forklarer hva vi skal gjøre og hvordan Mammografiprogrammet fungerer. Vi informerer om at det kommer svarbrev etter to-tre uker. Brystene blir inspisert, og alle oppfordres til selvundersøkelse. Det poengteres at dersom du innkalles til etterundersøkelse, er ikke det ensbetydende med at det er noe galt med brystene.

På mammografirommet møter du to radiografer som tar to bilder av hvert bryst. Etter at bildene er tatt, kan du kle deg og gå. Bildene sendes automatisk til brystdiagnostisksenter for tydning.

En screeningstest kan ikke gi noen diagnose. Personer med positive funn må utredes videre og eventuelt behandles.

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.

Reservasjon

​Du kan reservere deg fra å få invitasjon til Mammografiprogrammet ved å sende e-post til mammografi@kreftregisteret.no eller fylle ut et elektronisk reservasjonsskjema: https://www.kreftregisteret.no/screening/Mammografiprogrammet/Invitasjonsstopp/

Skjema kan sendes som post til Kreftregisteret, Postboks 5313, Majorstuen 0304 Oslo.

Ved bruk av e-post oppfordrer vi til å ikke sende sensitive personopplysninger, som sykdom, diagnose eller personnummer.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.