Skjoldbruskkjertel - bildediagnostikk

Fra 2007 har Brystdiagnostisksenter overtatt ansvaret for bildediagnostikk av skjoldbruskkjertelen (Thyreoidea)

​​I samsvar med den internasjonale trenden, har man sett nærmere på måten kreft i skjoldbruskkjertelen utredes og behandles i Norge. En tverrfaglig kompetansegruppe har kommet frem til anbefalinger som kan leses på Kreftforeningens nettsider.
 
For utredning av kreft i skjoldbruskkjertelen, anbefales bruk av ultralyd og ultraveiledet nåleprøve (cytologisk prøve).

Fordi kompetansepersonellet ofte er de samme som driver med brystkreft, har flere brystsentre overtatt denne funksjonen i Norge, også på SUS. Her har vi allerede et nært samarbeid med både spesialist i endokrin kirurgi og patologisk/cytologisk avdeling.

Vi har valgt å legge opp våre rutiner i samsvar med de nevnte anbefalinger, noe som medfører at alle henvisninger skal sendes til oss via endokrin kirurg.

Kun i spesielle tilfeller trengs billeddannende undersøkelser ved andre problemstillinger enn kreft. Disse henvises fra medisinsk eller kirurgisk endokrin spesialist ved sykehuset.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.