HELSENORGE

Akuttpost TSB

Akuttpost TSB har åpent 24/7 for å kunne gi tilgjengelige og helhetlige akuttjenester til pasienter med alle former for rusrelaterte problemer, skader og lidelser. 

Akuttpost tar imot, vurderer og følger opp pasienter med rusrelatert skade og avhengighetsproblematikk eller lidelse som henvises på bakgrunn av at pasienten er vurdert å ha et akutt behov for hjelp. Vi følger også opp pasienter som har behov for hjelp etter en overdose og kan gi tilbud til pasienter innlagt uten eget samtykke etter Helse og omsorgstjenesteloven §10-2 og §10-3. 

Fant du det du lette etter?