Gauselskogen behandling og rehabiliteringsenhet

Gauselskogen er en langtids behandlingsenhet for personer med samtidig rus - og psykisk lidelse. Vi har 12 døgnplasser for pasienter i behandlingsavdelingen, og 7 rehabiliteringsleiligheter tilknyttet enheten. Gauselskogen tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB).

Take the power-kunst. Foto.
 
 
Les mer om Gauselskogen behandling og rehabiliteringsenhet

Gauselskogen behandling og rehabiliteringsenhet

Vi tilbyr langtids døgnbehandling for unge voksne med samtidige rusproblemer og psykiske vansker. Behandlingsopplegget er tilpasset kvinner og menn mellom 18 og ca 30 år. Det forventes at den enkelte deltar aktivt i sin egen behandling.

Vi gir et integrert behandlingstilbud bestående av samtaleterapi, miljøterapi, gruppeterapi og rehabilitering i leiligheter. Vi jobber i tverrfaglige team og fokuserer på samhandling med øvrige tjenestetilbud og nettverk for å sikre et mest mulig helhetlig behandlingstilbud.

Vi vektlegger samarbeid med pårørende, barn, fastlege, NAV og andre som er viktige for pasienten.

Vi har et bredt gruppetilbud i miljøterapien, blant annet kjøkkengruppe, kolonihage, arbeidsgruppe, SFT, kvinnegruppe og temagruppe. VI legger stor vekt på fysisk aktivitet, særlig aktiviteter som pasientene kan ha muligheter til å drive med etter at de har avsluttet behandlingen.

Som pasient får du tildelt en behandler og en hovedkontakt som sammen med deg blir ditt team og lager ditt behandlingsopplegg innenfor de rammene Gauselskogen har.
Du vil få eget rom med bad. Vi har en dagsplan og en struktur som det forventes at du vil følge opp.

Du må ha sko, klær og utstyr med deg som gjør at du kan delta på turer og aktiviteter ute og inne hele året.

Gauselskogen er et rusfritt tilbud.

Leder: Stian Korneliussen

Pårørendesenteret - et landsdekkende nettsted for pårørende

Kontakt

Oppmøtested
Gullspennetunet 6 - 8, på Gausel bak MEGA-bygget
Telefon
51 51 58 00
mandag - fredag 08.00 - 15.00