HELSENORGE

Legen bør snakke mer om alkohol

Særlig med eldre, skriver Torgeir Gilje Lid i denne artikkelen. Alkohol kan medvirke til og komplisere svært mange helseproblemer. Toleransen for alkohol svekkes med økende alder på grunn av normale aldersforandringer, medikamentbruk og andre helseproblemer og tilstander.