HELSENORGE

Ruskonsulentordningen

Alkoholintervensjon i somatisk sykehus - Ruskonsulentordningen ved SUS.

​Målet med ruskonsulentordningen er å bedre behandlingskvaliteten for den lidelsen eller skaden pasienten er innlagt for ved somatiske avdelinger, ved å identifis​​ere og intervenere overfor pasienter med skadelig rusmiddelbruk. En slik intervensjon kan forebygge nye lidelser/skader eller unngå forverring og forhindre videre utvikling av et rusproblem. Vi ønsker med dette arbeidet å bidra til at SUS når sin målsetting om å være et sykehus som har fokus på helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. Det er særlig fokus på å oppdage pasienter med skjult alkoholproblematikk, nettopp for å kunne tilby adekvat hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig.​

Dokumenter

Årsrapport 2017
Alkoholintervensjon i somatikken (brosjyre, pdf)
Alkoholintervensjon i somatikken (poster, pdf)
Lommerus - en guide for helsepersonell til betre behandling av rusmedisinske problemstillingar i sjukehus. (helse-bergen.no)

Fant du det du lette etter?