HELSENORGE

Veksthuset Rogaland

Veksthuset Rogaland er et døgnbasert behandlingstilbud for kvinner og menn fra 18 år med rusavhengighet og samtidig psykisk lidelse.

Veksthuset Rogaland sitt behandlingstilbud er endret. Fra 2023 tilbyr vi 15 behandlingsplasser og én brukerstyrt seng. Målgruppen vår er personer med samtidig rusavhengighet og komplekse traumer. Det er et pågående faglig utviklingsarbeid for å heve kompetanse og sikre faglig forsvarlighet etter beste standard. Vi har tatt i bruk nye behandlingstilnærminger og vil fortløpende vurdere effekten og eventuelt ytterligere tilpasse tilbudet til den aktuelle pasientgruppen.  

Visjonen vår er: Veksthuset Rogaland - en viktig omvei. 

Fant du det du lette etter?