HELSENORGE

Veksthuset Rogaland

Veksthuset Rogaland er et døgnbasert behandlingstilbud for kvinner og menn fra 18 år med rusavhengighet og samtidig psykisk lidelse.

Etter 11 år som terapeutisk samfunn er Veksthuset Rogaland på vei inn i en endringsprosess. Det er et pågående faglig utviklingsarbeid for å få på plass et nytt behandlingstilbud. Planen er å utvikle og iverksette et tilbud til personer med samtidig rusavhengighet og komplekse traumer.  

Veksthuset Rogaland vil underveis i prosessen ta i bruk nye behandlingstilnærminger. Disse vil vi evaluere og endre på, før vi innfører dem innen årsskiftet 2022/2023. Vi tar samtidig imot nye pasienter og fungerer som en døgnbasert behandlingsinstitusjon innen Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). Institusjonen har 20 behandlingsplasser. 

Visjonen vår er: Veksthuset Rogaland - en viktig omvei. 
Fant du det du lette etter?