HELSENORGE

Engelsvoll

Engelsvoll ligger på Engelsvoll i Klepp kommune. Vårt tilbud består av døgnbehandlingspost med treningsbolig samt poliklinisk oppfølging/behandling.
Målet vårt er å gi et spesialisert tilbud til brukere i alderen 18 til 30 år med alvorlige psykiske lidelser innen psykosespekteret. Vi har 14 døgnplasser, av disse er fem reservert for brukere med ROP-lidelse (rus- og psykiatrisk lidelse).

Fant du det du lette etter?