HELSENORGE

Gausel behandlingspost

Gausel behandlingspost er en døgnpost som består av 10 hybler og 5 leiligheter. Vår målgruppe er ungdom i alderen 18 til 26 år, med primært psykoseproblematikk, alvorlig psykisk lidelse med lavt funksjonsnivå. Behandlingen vi tilbyr er miljøterapi med fokus på å mestre hverdagen. Dette kan innebære støttesamtaler, ADL-trening, fysisk aktivitet, samarbeid med SkoleResept og JobbResept, medikamentell behandling, samarbeid med pårørende, og systemarbeid. Hovedhensikten er å gjøre den enkelte bedre i stand til å mestre sin hverdag gjennom behandling og trening.

Fant du det du lette etter?