HELSENORGE

Skole og jobbresept

Skole-& JobbResept er en poliklinisk enhet i Avdeling unge voksne og flyktninger, AUVF, som hjelper unge voksne til å fullføre skoleforløp eller oppnå reell arbeidserfaring i ordinære bedrifter parallelt med behandling i vår avdeling.

Fant du det du lette etter?