Foreldre/foresatte

En av barnets foreldre/ foresatte skal være til stede sammen med barnet under hele innleggelsen.

Senger på sengerom BUP. Bilde.

For at utredningen/behandlingen skal bli best mulig, er vi avhengige av et tett og godt samarbeid med barnets nærmeste. Foreldre/ foresatte er de som kjenner barnet best og er den viktigste ressursen i forhold til barnet. I samtaler med foreldre/ foresatte trenger vi blant annet opplysninger om barnets utvikling, tidligere sykdommer, aktuelle problemstillinger og viktige begivenheter. Før innleggelse ønsker vi å få til ett hjemmebesøk for å bli kjent med barnet og familien (forvern). Vi ønsker også at barnet skal komme på en omvisning i posten før innleggelse. Veiledning av foreldre/ foresatte er en viktig del av behandlingen vi tilbyr.

Vi ber om forståelse for at det kan oppstå situasjoner med andre barn, hvor miljøterapeutene vil be foreldre/foresatte om for eksempel trekke seg tilbake og være i et annet rom. Vi henstiller til at foreldre/ foresatte utøver taushet om pasientforhold de får kjennskap til under innleggelse.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.