Rettigheter

Rettigheter til informasjon

All undersøkelse og behandling har foresatte rett til å få informasjon om. I tillegg gjelder innsynsrett i journal. Dersom det er ønskelig å lese journal eller kardex gjøres avtaler med kontaktperson eller behandler.

Klagerett

Ved uenighet i selve innleggelsen eller klage på bruk av tvang og lignende har foresatte og barn over 12 år rett til å fremme dette for kontrollkommisjonen. Klage på innhold og/eller kvalitet i behandlingen fremmes til fylkeslegen i Rogaland. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling kan være behjelpelig med informasjon om hvordan dere skal gå frem. Dere kan også kontakte pasientombudet som gir råd og veiledning dersom en har en sak overfor sykehuset eller andre som er involvert i behandlingen.

Rett til å få dekket utgifter iforbindelse med barns innleggelse på sykehus

Under innleggelsen har dere rett til å få dekket all transport til og fra posten. Husk kvitteringer ved bruk av kollektivtransport. Ved bruk av egen bil, får en kilometergodtgjørelse for dette. Nav dekker reise ved innleggelse og utskrivelse.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.