BUPA skole

Les om det du lurer på:

 • ADHD

  Noen barn og ungdommer har problemer med konsentrasjon, uro og oppmerksomhet. Dette er problemer som kan være medfødt, men de kan også komme av vanskelige opplevelser og følelser.

 • Autisme og Aspergers syndrom

  Noen mennesker strever fra de er små med å forstå hvordan de skal være med andre. De kan også være veldig opptatt av spesielle ting, og har vansker med endringer i rutiner. Ofte har disse menneskene vansker med å tolke en del av de mer komp...

 • Hvordan få hjelp?

  Når du har det vanskelig, er det viktig å huske på at det finnes mange som kan og ønsker å hjelpe. En grei setning å bruke kan være «Jeg har det vanskelig og trenger å snakke med noen som kan hjelpe meg.»

 • Om ritualer, tvangshandlinger og tvangstanker

  De fleste mennesker har noen ting de sjekker eller må gjøre på en bestemt måte, for eksempel sjekke om dører er låst eller om du har glemt å skru av komfyren. Stress, traume eller vanskelig familieforhold kan være en grunn til at vi blir me...

 • Om spiseforstyrrelser

  I dagens samfunn er det mye oppmerksomhet rundt hvordan du skal se ut. For de fleste av oss er idealene helt urealistiske. For noen mennesker blir forholdet til egen kropp og mat vanskelig. Hvis tankene om mat og kropp tar overhånd slik at...

 • Om å føle seg trist

  Tristhet er en viktig del av et sunt følelsesliv. Vi kan alle føle oss nedfor i blant. Alle kan få denne følelsen når vi opplever vonde og overveldende ting, hvis vi mister folk vi er glade i, eller når vi føler det er noe vi ikke får til.

 • Om å være redd

  Å føle seg redd av og til er helt normalt. Noen mennesker blir redde for så mange ting at det blir et problem i hverdagen. Det hindrer dem i å gjøre de tingene de ellers ville ha gjort. Da kalles det angst.

 • Psykose og bipolar lidelse

  Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser gjør sjansen for å bli frisk størst.

 • Rus og psykisk helse

  Det er ikke uvanlig at ungdom eksperimenterer med rus - fra tobakk og alkohol til cannabis og tyngre stoffer. Eksperimentering med lettere rusmidler i ungdomstiden ser samfunnet på som normalt. Men hvis dette kombineres med å streve psykisk...

 • Seks tips hvis du har det vanskelig

  Her er seks tips for å gjøre ting litt lettere for deg selv hvis du har det vanskelig.

 • Seksualitet og kjønn

  Alle ungdommer har tanker og følelser om sin egen seksualitet og sitt kjønn. Noen av disse tankene er du kanskje åpen om og andre holder du for deg selv.

 • Selvhjelp

  Det er mulig å bli kvitt en del psykiske plager på egen hånd. Det finnes mange nettsider og verktøy som gir god informasjon om selvhjelpsmetoder.

 • Selvskading

  Noen mennesker skader seg selv som et uttrykk for at noe gjør veldig vondt innvendig. Grunnene er mange. Noen ønsker å føle smerte i stedet for vonde følelser, noen vil vise for omverden at de har det vanskelig og noen skader seg for å straffe seg selv.

 • Stresset for å være perfekt

  Mange ungdommer i dagens samfunn opplever at de alltid må prestere høyt på mange arenaer samtidig, og du blir stresset av det. Du opplever kanskje at du må ha et bra utseende, fin kropp, være flink på skolen, være sosial, sportslig, aktiv p...

 • Tips fra andre ungdommer og foreldre

  Det kan være både skummelt, forvirrende og overveldende å søke hjelp for psykiske vansker. Det er ofte spesielt vanskelig i starten, fordi du føler deg utrygg når du skal fortelle om vanskelige ting - spesielt hvis du skal snakke med en per...

 • Vonde og skremmende opplevelser

  Mange psykiske lidelser starter som traumer hos barn og unge. Hvis du har opplevd eller opplever skremmende ting, er det er viktig å fortelle om det - selv om det kan være skummelt.

 • Å ha en i familien som sliter

  Noen ungdommer opplever at en i familien strever med sykdom, rus eller psykisk helse. Det kan være både foreldre og søsken som strever - og som oftest preger dette stemningen i familien.

Fant du det du lette etter?