HELSENORGE

ECT poliklinikk

Elektrokonvulsiv behandling innebærer bruk av elektrisk stimulering for å framkalle et kortvarig og kontrollert epileptisk anfall. Dette har en dokumentert antidepressiv effekt.

ECT blir brukt over hele landet, i hovedsak på pasienter med alvorlig depresjon som ikke har hatt effekt av behandling med medisiner. ECT har også vist seg å ha god, men forbigående effekt på bevegelsesforstyrrelser hos pasienter med Parkinsons sykdom. Unntaksvis blir behandlingen brukt også ved andre lidelser.

Fant du det du lette etter?