Enhet for spiseforstyrrelser

Enhet for spiseforstyrrelser tilbyr utredning og behandling av alvorlige spiseforstyrrelser. Vi tilbyr også rådgivning og veiledning til fastleger, helsestasjoner og til andre behandlere av pasienter med spiseforstyrrelse.

Les mer om Enhet for spiseforstyrrelser

Enhet for spiseforstyrrelser

Checkware

Pålogging - pasient i Stavanger

 

 

Årsak til spiseforstyrrelse

Vi vet ikke helt årsaken til at noen får spiseforstyrrelse, men vi tror at grunnen kan være sammensatt av psykologiske, biologiske og miljømessige faktorer. Vi deler gjerne inn i disponerende, utløsende og vedlikeholdende faktorer. Situasjoner forbundet med stort følelsesmessig press, prestasjonskrav eller usikkerhet kan utløse sykdommen. Symptomene har ofte en selvforsterkende virkning og omgivelsenes reaksjoner kan bidra til å opprettholde sykdommen.

I risikokulturer som toppidrett, turn, ballett og modellyrket er forekomsten høy. Forekomsten er også høy i enkelte sykdomsgrupper som for eksempel type 1-diabetes.

Skjema

Selvregistreringsskjema - kost (doc)

Behandlingsforløp

Behandlingen er organisert tverrfaglig, og pasienten kan møte ulike fagpersoner i løpet av behandlingen. Hver pasient får en egen kontaktperson for behandlingsforløpet.

Første del av behandlingen består av utredning der vi gjennomgår livshistorie, sykehistorie, familieforhold og aktuelle problemstillingen. Vi gjennomfører et diagnostisk intervju, og vi ber pasienten fylle ut en del spørreskjema om spiseforstyrrelse og andre fysiske og psykiske forhold.

Utredningen inngår også som en del av enhetens kvalitetsrutiner. Derfor vil pasienter få spørsmål om å gi en frivillig tilbakemelding om sin situasjon etter kortere eller lengre behandling.

Etter utredningsperioden setter vi oss ned sammen og drøfter hva som vil være det beste behandlingstilbudet, enten det er ved vår enhet eller andre steder. Er det behov for tjenester fra flere hjelpeinstanser (som kommunehelsetjeneste, fastlege eller NAV) vil vi også være behjelpelig med å etablere nødvendig samarbeid.

Les mer: Pasientforløp fra EQS

Henvisning

For å få tilbud om behandling hos oss kreves henvisning fra spesialisthelsetjenesten. Behandling hos fastlege eller på DPS-nivå skal være prøvd eller vurdert før henvisningen blir sendt til oss.

Det er vanlig egenandel for behandlingen (inntil frikort), og denne innkreves vanligvis gjennom giro tilsendt i posten.

Dersom pasienten er under 18 år skal henvisningen gå til barne og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), som har lang erfaring med behandling av disse lidelsene hos barn og unge. Er pasienten under 18 år er behandlingen alltid gratis.

For pårørende

Alle pårørende som henvender seg til helsetjenesten har rett til generell informasjon om rettigheter, vanlig praksis på området, saksbehandling, muligheter for opplæring og informasjon om ulike typer lidelser og behandling. Pårørende er en kunnskapskilde, omsorgsgiver og en del av pasientens nærmiljøø, samt at pårørende også har egne behov. Pårørende kan også være pasientens representant. Med pårørende mener en her fortrinnsvis foreldre eller foresatte, søsken til pasient, ektefelle eller samboer og barn.

Spiseforstyrrelser er en samlebetegnelse for tilstander der tanker og atferd i forhold til mat og vekt begynner å begrense livsutfoldelsen og forringe livskvaliteten.  De spiseforstyrrelsene som regnes blant de alvorlige er:

Anoreksi: kjennetegnes av bevisst vekttap som fremkalles og vedlikeholdes av pasienten. Forekommer hyppigst hos tenåringsjenter og unge kvinner, men også tenåringsgutter og unge menn kan rammes, likeledes prepubertetsbarn og kvinner frem til menopausen.

Lidelsen er ofte forbundet med spesifikk psykopatologi, der frykt for fedme og lubben figur er påtrengende og overdimensjonert.Pasientene fastsetter en lav idealvekt på seg selv. Det foreligger vanligvis underernæring av varierende alvorlighetsgrad, med sekundære endokrine og metabolske forandringer og forstyrelser av kroppsfunksjoner. Symptomene omfatter innskrenket valg av matsorter, overdreven trening, selvfremkalte brekninger og defakasjoner og bruk av appetittdempende midler og diuretika.

Bulimi: kjennetegnes av gjentatte episoder av overspising og overdreven opptatthet av kontroll over kroppsvekten. De som rammes viser ofte en intens redsel for overvekt. Dette medfører ulike former for vektreduserende atferd, som eksempelvis oppkast eller bruk av avføringstabletter. Lidelsen har mange felles symptomer med anoreksi, bl.a. overdreven opptatthet av figur og vekt. Gjentatte brekninger gir lett elektrolyttforstyrrelser og fysiske komplikasjoner. I sykehistorien er det en episode med anoreksia måneder eller år tidligere.

Andre spesifikke spiseforstyrrelser: mest vanlig blant disse er Overspisingslidelse, hvor det er gjentatte episoder av overspising uten oppkast eller annen vektreduserende atferd, med overvektighet som resultat. Overspising kan være en følge av belastende livshendelser, som tap, ulykker, fødsel og så videre.

Uspesifikke spiseforstyrrelser: er en samlegruppe hvor symptombildet ikke passer de spesifikke diagnosene, men hvor noen elementer er tilstede og lidelse og livsbegrensning er betydelig.

Kontakt

Oppmøtested

E-bygget ligger vis a vis Hjertelaget, like ved hovedinngangen. Parkering er avgiftsbelagt.

Enhet spiseforstyrrelser har lokaler i 3. etasje, og du finner trappen opp til høyre når du kommer inn inngangen i E-bygget. Følg skilting til E1 og E2.
Ved behov for heis, er denne like ved trappeoppgangen. Heisen er låst, og du må ha assistanse fra avdelingen for å benytte den. Det anbefales at du varsler avdelingen om behovet før timeavtalen.

Telefon
51515024
E-post
Jan Johnsens gate 12
Besøksadresse
Jan Johnsens gate 12(Google maps)
4011 Stavanger

Buss

​Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.
Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.

Kart

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 91505515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

https://helse-stavanger.no/avdelinger/pasientreiser/om-pasientreiser

Tog

​Våland
Nærmeste togstasjon er Paradis stasjon. Denne ligger om lag én kilometer fra hovedbygget.

Seksjon rehabilitering Eigersund og Dalane DPS
Seksjon rehabilitering Eigersund og Dalane DPS ligger om lag en times kjøring fra Stavanger. Nærmeste togstasjon er Egersund stasjon. Fra sentrum kan du ta buss eller drosje.

Se Kolumbus eller nettbuss for ruter og rutetider.

Praktisk informasjon

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.

Parkering Våland

Parkeringshus
Parkeringshuset ligger under St. Svithun Hotell, og har 349 parkeringsplasser. Disse er forbeholdt besøkende til Stavanger universitetssjukehus og hotellet.

Du finner også parkeringsplasser for besøkende på sykehusområdet. Når du parkerer må du trekke parkeringsplapp og betale på forhånd. Ved avreise før antatt parkeringstid kan du trekke kortet for å avslutte parkeringen.

Husk å beregne nok parkeringstid. Det kan være noe ventetid ved sykehuset.

Kart merket med parkeringsplasser

Korttidsparkering
Det er mulighet for korttidsparkering ved hovedinngangen (max 15 min). ​

Parkering for bevegelseshemmede
Utenfor hovedinngangen (inngang 1) er det fire parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede.

​Parkering for langtidspårørende
Pårørende må betale full parkeringsavgift de tre første døgnene, deretter vil du kunne å kjøpe parkeringstillatelse til redusert pris.

Ladestasjon for el-bil
Besøkende med el-bil parkerer i parkeringshuset under pasienthotellet, og betaler​ som vanlige gjester.

Les mer om parkering

Anoreksi hos voksne, dagbehandlinghttps://helse-stavanger.no/behandlinger/anoreksi-hos-voksne-dagbehandlingAnoreksi hos voksne, dagbehandlingAAnoreksi hos voksne, dagbehandlingAnoreksi hos voksne, dagbehandlingAnoreksi hos voksne, dagbehandlingAnoreksi hos voksne, dagbehandling
Bulimi hos voksne, dagbehandlinghttps://helse-stavanger.no/behandlinger/bulimi-hos-voksne-dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingBBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandling
Psykoterapi i gruppe - spiseforstyrrelserhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/psykoterapi-i-gruppe-spiseforstyrrelserPsykoterapi i gruppe - spiseforstyrrelserPPsykoterapi i gruppe - spiseforstyrrelserPsykoterapi i gruppe - spiseforstyrrelserPsykoterapi i gruppe - spiseforstyrrelserPsykoterapi i gruppe - spiseforstyrrelser
Spiseforstyrrelser hos voksnehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-hos-voksneSpiseforstyrrelser hos voksneSSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandling

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.