HELSENORGE

Sengepost A3

Post A3 driver utredning og behandling for pasienter som har en førstegangspsykose-lidelse eller mistanke om dette. Vi har 14 sengeplasser, hvor fire av disse er på en egen enhet. Behandlingen består blant annet av individual terapi, miljøterapi og medikamentell behandling. Vi har også en aktivitetsgruppe med sterkt fokus på fysisk aktivitet som et supplement til behandlingen.

Fant du det du lette etter?