HELSENORGE

Akutt mottakspost C2 (AMC2)

Vi har øyeblikkelig-hjelp-funksjon 24 timer i døgnet for Sør-Rogaland, med sengeplasser til åtte personer. Når du kommer på akuttmottaket gjør lege/psykolog en vurdering av din sykdom og tilstand sammen med miljøpersonell. Du kan bli i mottaket i inntil 24 timer.
Noen reiser hjem samme dag, andre blir innlagt til neste dag. Alle som henvises til tvungen observasjon eller til tvungen behandling får vurdering av spesialist i psykiatri eller psykolog innen 24 timer.
Alle førstegangspsykoser blir henvist til TIPS for videre utredning.
Fant du det du lette etter?