HELSENORGE

Sengepost C1

Alderpsykiatrisk sengepost C1 er en spesialisert del av psykisk helsevern voksne som har som oppgave å utrede og behandle eldre med psykiske lidelser. Pasienter med adferdsvansker som følge av demens følges også opp i sengeposten vår. Det hender at vi også tilbyr utredning og behandling til eldre pasienter som har hatt alvorlig psykisk lidelse tidligere i livet. 

Fant du det du lette etter?