HELSENORGE

Ambulant sikkerhetsteam (AST)

Ambulant sikkerhetsteam (AST) er et tverrfaglig ambulerende team bestående av psykologspesialist, vernepleier og sykepleier. 


Målgruppen er i hovedsak pasienter som er underlagt Dom til tvungent psykisk helsevern (Straffeloven §62-1-1, første ledd, Kap. 5 i psykisk helsevernloven), som følges opp utenfor avdeling sikkerhet (på DPS eller enheter på Våland). I tillegg kan teamet bistå med pasienter på TPH (§3-3) som har alvorlig voldshistorikk, som har vært innlagt ved lokal eller regional sikkerhetspost, eller som er domfelt for alvorlig vold. 

Fant du det du lette etter?