Eiketun

Vår målgruppe er mennesker med alvorlig psykisk lidelse og voldsproblematikk henvist fra sikkerhetspost A1. Vi har fem hybelplasser. Våre pasienter bor hos oss i rehabiliteringsleiligheter, og i løpet av en 2 – 5 års periode skal de videre til sine hjemkommuner. Innenfor individuelle faste rammer har vi stort fokus på relasjonsbygging, hvor forutsigbarhet, tillit og mestring, er sentrale begreper.

Fant du det du lette etter?