Eiketun

Vår målgruppe er mennesker med alvorlig psykisk lidelse og voldsproblematikk henvist fra sikkerhetspost A1.

Les mer om Eiketun

Eiketun

Vi har fem hybelplasser. Våre pasienter bor hos oss i rehabiliteringsleiligheter, og i løpet av en 2 – 5 års periode skal de videre til sine hjemkommuner. Innenfor individuelle faste rammer har vi stort fokus på relasjonsbygging, hvor forutsigbarhet, tillit og mestring, er sentrale begreper.
Etter flytting, har vi i en overgangsperiode på ca ett år ambulant oppfølging og tilbyr også veiledning til kommunene. Vårt hovedfokus er å gi både brukerne og kommunen trygghet og forutsigbarhet slik at flytteprosessen blir best mulig.

Kontakt