HELSENORGE

Eiketun

Eiketun har fem leiligheter og poliklinisk oppfølging av utflyttede pasienter. Oppholdets varighet er på ubestemt tid og individuelt betinget. Målet vårt er å i ivareta samfunnsvernet og samtidig legge til rette for at pasienten mestrer eget liv og kan flytte hjem til sin bostedskommune. Vi har et bredt tverrfaglig samarbeid med ulike instanser innen helse- og sosialtjenester, utdannings- og arbeidstiltak samt andre nødvendig aktører.


Innenfor faste rammer legger vi vekt på relasjonsbygging, hvor forutsigbarhet, tillit, mestring og brukermedvirkning er sentrale begreper.

Fant du det du lette etter?