Enhet for voksne med autisme (EVA)

Vår målgruppe er pasienter er personer med autismespektrum-lidelser, psykisk utviklingshemming eller alvorlig psykisk lidelse som i tillegg har utfordrende atferd.

Les mer om Enhet for voksne med autisme (EVA)

Enhet for voksne med autisme (EVA)

Enhet for voksne med autisme:

  • Utreder og diagnostiserer
  • Forberedrer, utfører og evaluerer tiltak
  • Driver målrettet miljøarbeid
  • TEACCH-metodikken/visuell tydeliggjøring
  • Hjelper kommunene med å utforme habiliteringsplan og individuell plan
  • Driver atferdsorientert arbeid

Kontakt

Oppmøtested
Kjør RV 44 mot Eigersund og ta av til Varhaug. Ta til høyre i rundkjøringen. Ta deretter til høyre igjen.
Telefon
51 79 93 70