HELSENORGE

Enhet for voksne med autisme (EVA)

Vår målgruppe er personer med autismespektrum-lidelser, psykisk utviklingshemming eller alvorlig psykisk lidelse som i tillegg har utfordrende atferd. Vi utreder og diagnostiserer, forbereder, utfører og evaluerer tiltak. Vi driver målrettet miljøarbeid. Vi hjelper kommunene med å utforme habiliteringsplan og individuell plan.
Fant du det du lette etter?