HELSENORGE

Mobilt innsatsteam (MIT)

Mobilt innsatsteam (MIT) driver et ambulant og poliklinisk behandlingstilbud for personer over 18 år med psykisk utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser med utfordrende atferd og/eller psykisk lidelse.
MIT har ikke sengeplasser for innleggelser.

Fant du det du lette etter?