Nevropsykologisk laboratorium

Nevropsykologisk laboratorium er en utredningstjeneste som undersøker høyere hjernefunksjoner hos voksne pasienter. Vi betjener alle avdelinger ved SUS og leverer i tillegg polikliniske tjenester til hele Sør-Rogaland.

Henvisningsinformasjon

Nevropsykologisk laboratorium

Henvisningen skjer som regel med bakgrunn i en mistanke om hjerneorganiske forandringer eller dysfunksjoner i sentralnervesystemet.
En nevropsykologisk undersøkelse er inngreps,- og smertefri. Den er likevel mer sensitiv i forhold til å kunne oppdage funksjonelle og strukturelle forandringer i hjernen enn annen undersøkelsesmetodikk som nevrologisk undersøkelse, CT, (f)MRI, SPECT/PET og EEG.

Tjenesten mottar en overvekt av henvisninger med diagnostiske og funksjonsmessige spørsmål hos pasienter med psykiske og nevrologiske grunnlidelser. Pasienttilfanget som utredes er imidlertid svært mangfoldig med hensyn til type problemstilling og lidelse. Henvisninger kan ha utgangspunkt i enhver type sykdom som kan gi forandringer i eller påvirker sentralnervesystemet.

Henvisningen kan være relatert til:

 • Spørsmål om kognitivsvikt / hjerneaffeksjon ved psykiske lidelser
 • Patologi/sequele i forbindelse med hodetraumer og epilepsi
 • Vaskulære sykdommer eller traumer
 • Spørsmål om PUH, utviklingsforstyrrelser eller senfølger etter svangerskap/fødselskomplikasjoner
 • Vurdering av ønskede/uønskede effekter ved medisinering
 • Spørsmål om tilregnelighet og egnethet til å inneha førerkort
 • Autoimmun sykdom og infeksjoner som affekterer CNS (encefalitt/meningitt)
 • Tumor, pre- og postoperative vurderinger
 • Degenerative sykdommer (inkludert MS og motoriske syndromer)
 • Sekvele etter langvarig rusmisbruk eller løsemiddelskader
 • Kognitiv svikt i forbindelse med hjertesykdommer, endokrinologiske forstyrrelser, nefrologiske forstyrrelser og luftveissykdommer.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

E-fløyen, U. etasje. Bruk hovedinngang ved Psykiatrisk divisjon

Telefon
51 51 51 15 / 51 51 50 11
E-post
Postadresse
Postboks 8100, 4068 Stavanger
Jan Johnsens gate 12
Besøksadresse
Jan Johnsens gate 12(Kart)
4011 Stavanger

Buss

​Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.
Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.

Kart

Parkering Våland

Parkeringshus
Parkeringshuset ligger under St. Svithun Hotell, og har 349 parkeringsplasser. Disse er forbeholdt besøkende til Stavanger universitetssjukehus og hotellet.

Korttidsparkering
Det er mulighet for korttidsparkering ved hovedinngangen (max 15 min). ​

Parkering for bevegelseshemmede
Utenfor hovedinngangen (inngang 1) er det fire parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede.

​Parkering for langtidspårørende
Pårørende må betale full parkeringsavgift de tre første døgnene, deretter vil du kunne å kjøpe parkeringstillatelse til redusert pris.

Ladestasjon for el-bil
Besøkende med el-bil parkerer i parkeringshuset under pasienthotellet, og betaler​ som vanlige gjester.

Les mer om parkering (sus.no/parkering)

Tog

​Våland
Nærmeste togstasjon er Paradis stasjon. Denne ligger om lag én kilometer fra hovedbygget.

Se Kolumbus eller nettbuss for ruter og rutetider.

Praktisk informasjon

​Koronavirus: Timeavtale eller på besøk hos oss?

Vi har besøkskontroll på sykehuset. Dette gjør vi for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og helsepersonell.

Les mer om hvordan du går frem hvis du har timeavtale eller skal på besøk hos oss.

Fant du det du lette etter?