HELSENORGE

Nevropsykologisk laboratorium

Nevropsykologisk laboratorium er en utredningstjeneste hvis oppgave er å utrede hjernefunksjon hos voksne pasienter. Nevropsykologisk Lab. mottar i all hovedsak henvisninger fra avdelinger i Klinikk for psykisk helsevern voksne og Distriktspsykiatriske senter, men en betydelig andel henvises også internt fra nevrologisk avd. samt andre somatiske avd. ved sykehuset. 

Henvisningen til nevropsykologisk undersøkelse kan ha bakgrunn i en verifisert tilstand / sykdom eller den kan skyldes mistanke om tidligere uoppdagede hjerneorganiske forandringer eller dysfunksjoner i sentralnervesystemet.

Tjenesten er bemannet med nevropsykologer (spesialister i nevropsykologi) samt testteknikere (laboratoriepersonell). 
Fant du det du lette etter?