HELSENORGE

Sikkerhetspost B1

Sikkerhetspost B1 har ti sengeplasser for pasienter i Helse Stavanger sitt inntaksområde. Sikkerhetsposten har spesialkompetanse på utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med høy risiko for voldsatferd. Pasientene våre er i all hovedsak innlagt på tvang etter Psykisk helsevernloven kapittel 3 (tvungent vern) eller etter kapittel 5 (dom til behandling).

Fant du det du lette etter?