Dalane DPS akutteam

Psykiatrisk akutteam er et lavterskeltilbud til mennesker i akutt krise og til deres nettverk. Vi skal bistå både personen som tar kontakt, pårørende, primærhelsetjenesten og andre samarbeidspartnere i håndtering av akutte kriser.

Les mer om Dalane DPS akutteam

Dalane DPS akutteam

Pasienter selv, pårørende, venner eller helsetjenesten kan ta kontakt. Psykiatrisk akutteam består av erfarne psykiatriske sykepleiere. Til teamet er det knyttet psykiater og psykolog.

Vi tilbyr tidligst mulig hjelp i kriser og akuttsituasjoner. Den som henvender seg, møter til samtale på poliklinikken. I spesielle situasjoner kan vi gjøre hjemmebesøk. Vi legger vekt på frivillighet, samarbeid og ivaretakelse av pasientens perspektiv. Vi vurderer og drøfter ulike behandlingstilbud. Vi støtter opp om lokale tilbud og sikrer nødvendig oppfølging. Vi kan på hverdager gi hjelp innen 24 timer.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?