Dalane DPS akutteam

Psykiatrisk akutteam er et lavterskeltilbud til mennesker i akutt krise og til deres nettverk. Vi skal bistå både personen som tar kontakt, pårørende, primærhelsetjenesten og andre samarbeidspartnere i håndtering av akutte kriser.

Les mer om Dalane DPS akutteam

Dalane DPS akutteam

Pasienter selv, pårørende, venner eller helsetjenesten kan ta kontakt. Psykiatrisk akutteam består av erfarne psykiatriske sykepleiere. Til teamet er det knyttet psykiater og psykolog.

Vi tilbyr tidligst mulig hjelp i kriser og akuttsituasjoner. Den som henvender seg, møter til samtale på poliklinikken. I spesielle situasjoner kan vi gjøre hjemmebesøk. Vi legger vekt på frivillighet, samarbeid og ivaretakelse av pasientens perspektiv. Vi vurderer og drøfter ulike behandlingstilbud. Vi støtter opp om lokale tilbud og sikrer nødvendig oppfølging. Vi kan på hverdager gi hjelp innen 24 timer.

Tog

​Våland
Nærmeste togstasjon er Paradis stasjon. Denne ligger om lag én kilometer fra hovedbygget.

Seksjon rehabilitering Eigersund og Dalane DPS
Seksjon rehabilitering Eigersund og Dalane DPS ligger om lag en times kjøring fra Stavanger. Nærmeste togstasjon er Egersund stasjon. Fra sentrum kan du ta buss eller drosje.

Se Kolumbus eller nettbuss for ruter og rutetider.

Praktisk informasjon

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.

Røykfritt sykehus

​Alle sykehusområdene i Helse Stavanger er røykfrie. Det er likevel laget noen røykeområder som pasienter kan bruke. Disse områdene er merket.
Røyking utenfor sykehusets innganger er ikke tillatt, med unntak av ett område utenfor hovedinngangen. Her er det satt opp et eget røykeskur.
Vi ber om at røykeforbudet blir respektert av hensyn til pasienter. Det er en utfordring at mange stiller seg utenfor inngangene og røyker. Dette gjør det vanskelig for alle de som ikke tåler tobakksrøyk. Vis hensyn!​​​
Røykfritt sykehus handler om å gi de ansatte et trygt arbeidsmiljø, beskytte pasienter, besøkende og ansatte fra tobakksrøyk, og gi hjelp til ansatte og pasienter så de kan slutte å røyke.​