Dalane DPS Ambulerende Rus- og Psykiatri-team

Teamets hovedmål er å tilby personer med samtidig rus- og psykiske lidelser (ROP-pasienter) i Dalane et helhetlig og sømløst behandlingsforløp som er individuelt tilpasset.

Les mer om Dalane DPS Ambulerende Rus- og Psykiatri-team

Dalane DPS Ambulerende Rus- og Psykiatri-team

Teamet består av to ansatte med sosialfaglig utdanning, og er en del av Poliklinikken ved Dalane DPS. Målgruppen er personer over 18 år med moderate og alvorlige ROP-lidelser. I tilfeller hvor det av ulike grunner er uavklart hva pasienten har behov for, kan pasienter i inntil 3 måneder kartlegges av behandler i teamet uten henvisning. Dersom det fremkommer behov for videre behandling må det foreligge henvisning fra fastlege.

Sentrale elementer i behandlingstilnærmingen:

Helhetlig, fleksibel og individuelt tilpasset hjelp
Ambulerende / oppsøkende tjenester
Tilgjengelighet
Relasjonsbygging
Brukermedvirkning / recovery
Pårørendekontakt
Integrert behandling
Kriseplan
Individuell plan
Ansvarsgruppe
Langsiktig behandlingsperspektiv
Psykoedukasjon
Stadiebasert behandling
Samarbeid og samhandling med lokalt hjelpeapparat

ROP - Nasjonale retningslinjer

 ROP - Brukerorganisasjoner

Kontaktinformasjon

Telefon
Anne S. Gamst: 915 38 826 | Bente Gravdal: 476 26 183
Langevannsveien 15
Besøksadresse
Langevannsveien 15, 4373 Egersund(Kart)
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.