HELSENORGE

Dalane DPS Ambulerende rus- og psykiatriteam

Ambulerende rus –og psykiatriteam er en del av poliklinikken ved Dalane DPS. Temaet arbeider for at personer med rus- og psykiske lidelser skal få et helhetlig, individuelt tilpasset og sømløst behandlingsforløp. Dette gjøres gjennom direkte pasientkontakt og i samarbeid med pårørende og fagpersoner. 


Målgruppen for tilbudet er personer over 18 år med moderate til alvorlige psykiske lidelser og rusutfordringer, som er bosatt i Dalanekommunene Lund, Sokndal, Bjerkreim og Egersund. Målet for behandlingen er forebygging, skadereduksjon, forbedret livskvalitet og rusfrihet. 


Teamet jobber ordinært etter henvisning fra fastlege, men kartlegging og behandling kan startes selv om du venter på henvisning. Da kan du, eller andre tjenester, ta direkte kontakt. 


Fant du det du lette etter?