Dalane DPS Ambulerende Rus- og Psykiatri-team

Teamets hovedmål er å tilby personer med samtidig rus- og psykiske lidelser (ROP-pasienter) i Dalane et helhetlig og sømløst behandlingsforløp som er individuelt tilpasset.

Les mer om Dalane DPS Ambulerende Rus- og Psykiatri-team

Dalane DPS Ambulerende Rus- og Psykiatri-team

Teamet består av to ansatte med sosialfaglig utdanning, og er en del av Poliklinikken ved Dalane DPS. Målgruppen er personer over 18 år med moderate og alvorlige ROP-lidelser. I tilfeller hvor det av ulike grunner er uavklart hva pasienten har behov for, kan pasienter i inntil 3 måneder kartlegges av behandler i teamet uten henvisning. Dersom det fremkommer behov for videre behandling må det foreligge henvisning fra fastlege.

Sentrale elementer i behandlingstilnærmingen:

Helhetlig, fleksibel og individuelt tilpasset hjelp
Ambulerende / oppsøkende tjenester
Tilgjengelighet
Relasjonsbygging
Brukermedvirkning / recovery
Pårørendekontakt
Integrert behandling
Kriseplan
Individuell plan
Ansvarsgruppe
Langsiktig behandlingsperspektiv
Psykoedukasjon
Stadiebasert behandling
Samarbeid og samhandling med lokalt hjelpeapparat

ROP - Nasjonale retningslinjer

 ROP - Brukerorganisasjoner

Kontaktinformasjon

Telefon
Anne S. Gamst: 915 38 826 | Bente Gravdal: 476 26 183
Langevannsveien 15
Besøksadresse
Langevannsveien 15, 4373 Egersund(Kart)
Fant du det du lette etter?