Dalane DPS Ambulerende Rus- og Psykiatri-team

Teamets hovedmål er å tilby personer med samtidig rus- og psykiske lidelser (ROP-pasienter) i Dalane et helhetlig og sømløst behandlingsforløp som er individuelt tilpasset.

Les mer om Dalane DPS Ambulerende Rus- og Psykiatri-team

Dalane DPS Ambulerende Rus- og Psykiatri-team

Teamet består av to ansatte med sosialfaglig utdanning, og er en del av Poliklinikken ved Dalane DPS. Målgruppen er personer over 18 år med moderate og alvorlige ROP-lidelser. I tilfeller hvor det av ulike grunner er uavklart hva pasienten har behov for, kan pasienter i inntil 3 måneder kartlegges av behandler i teamet uten henvisning. Dersom det fremkommer behov for videre behandling må det foreligge henvisning fra fastlege.

Sentrale elementer i behandlingstilnærmingen:

Helhetlig, fleksibel og individuelt tilpasset hjelp
Ambulerende / oppsøkende tjenester
Tilgjengelighet
Relasjonsbygging
Brukermedvirkning / recovery
Pårørendekontakt
Integrert behandling
Kriseplan
Individuell plan
Ansvarsgruppe
Langsiktig behandlingsperspektiv
Psykoedukasjon
Stadiebasert behandling
Samarbeid og samhandling med lokalt hjelpeapparat

ROP - Nasjonale retningslinjer

 ROP - Brukerorganisasjoner

Kontakt

Telefon
Anne S. Gamst: 915 38 826 | Bente Gravdal: 476 26 183

Tog

​Våland
Nærmeste togstasjon er Paradis stasjon. Denne ligger om lag én kilometer fra hovedbygget.

Seksjon rehabilitering Eigersund og Dalane DPS
Seksjon rehabilitering Eigersund og Dalane DPS ligger om lag en times kjøring fra Stavanger. Nærmeste togstasjon er Egersund stasjon. Fra sentrum kan du ta buss eller drosje.

Se Kolumbus eller nettbuss for ruter og rutetider.

Praktisk informasjon

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.

Røykfritt sykehus

​Alle sykehusområdene i Helse Stavanger er røykfrie. Det er likevel laget noen røykeområder som pasienter kan bruke. Disse områdene er merket.
Røyking utenfor sykehusets innganger er ikke tillatt, med unntak av ett område utenfor hovedinngangen. Her er det satt opp et eget røykeskur.
Vi ber om at røykeforbudet blir respektert av hensyn til pasienter. Det er en utfordring at mange stiller seg utenfor inngangene og røyker. Dette gjør det vanskelig for alle de som ikke tåler tobakksrøyk. Vis hensyn!​​​
Røykfritt sykehus handler om å gi de ansatte et trygt arbeidsmiljø, beskytte pasienter, besøkende og ansatte fra tobakksrøyk, og gi hjelp til ansatte og pasienter så de kan slutte å røyke.​