Dalene DPS døgnavdeling

Hos oss kan du få kortidsopphold, krisehjelp, samt tilbud om lengre tids behandling og opptrening. Vi har 14 døgnplasser og en skjermet enhet med to senger.
Les mer om Dalene DPS døgnavdeling

Dalene DPS døgnavdeling

Hver enkelt pasient vil få et individuelt tilpasset tilbud hvor målet er å styrke ens evne til å ta vare på seg selv, styrke selvrespekten og få hjelp til å øke livsmestring. Brukermedvirkning står sentralt hos oss. Det innebærer at den enkelte pasient er med i utformingen av sitt individuelle behandlingsopplegg, og får tilbud om utarbeidelse av en individuell plan. Vi samarbeider med aktuelle personer i kommunen der det er nødvendig, for å få til et helhetlig tilbud rundt ditt behandlingstilbud. I tillegg ønsker vi at du som pasient skal være med og påvirke tilbudet generelt på Dalane DPS ved å bidra med saker på husmøter. Du kan også fremme saker via brukerrepresentanten på senteret. Denne representanten er i dialog med ledelsen på Dalane DPS der det er aktuelt.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Målet vårt er å hjelpe hver enkelt av dere til bedre å mestre egen livssituasjon. Dette vil avspeile seg i våre tiltak og aktivitetstilbud. Egen plan finner du i avdelingen.

Tilbudene er spennende og varierte:

Individuelle samtaler med miljøkontakt fra teamet
Hjelp til praktiske oppgaver
Gruppebehandling
Medisinering
Samarbeid med pårørende
Botrening
Div. aktivitetstilbud
Fysioterapi
Ergoterapi
Samtaleterapi med behandler


Alle som arbeider her har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Bruk inngang 4 fra Langevannsveien.
Telefon
51 51 21 65
Langevannsveien 15
Besøksadresse
Langevannsveien 15, 4373 Egersund(Kart)

Praktisk informasjon

Alkohol og rusmidler

Alkohol/andre rusmidler

er ikke tillatt på Dalane DPS. Kjøp og salg av medikamenter / rusmidler er forbudt. Vi har egne husregler som henger på veggen i avdelingen.

Besøk

​Du må gjerne ta imot besøk, og vi oppfordrer til at dette avtales med personalet. Av hensyn til medpasienter oppfordres du til å ta imot besøket på rommet ditt eller i sittegruppen ved hovedinngangen i første etasje. Vil minne om besøkstiden som er kl. 14.00 - 21.00

Besøkstider

​Besøkstiden på sykehuset kan variere noe fra avdeling til avdeling, men de fleste har åpen besøkstid.

På noen avdelinger er det viktig å avtale besøk på forhånd, men ​​​​​​​​​de aller fleste avdelingene kan pasienter ta i mot besøk utenom anbefalte tider. Det viktigste er at du/dere gir beskjed på vaktrommet at dere er der.
Av hensyn til andre pasienter, er det fint om dere går ut av rommet, for eksempel til en av oppholdsstuene.  ​

Anbefalte besøkstider

Mandag til fredag: kl. 18.00-19.00
Lørdag og søndag: kl. 14.00-15.00​

Fast program på døgnposten

​07.00  Vaktskifte
07.15 - 07.45  Medisinutdeling
08.00 - 09.00  Morgenrapport
09.00 - 09.45  Frokost. Vi oppfordrer alle til å ta hensyn til denne tida.
10.00 - 13.30  Diverse behandlingsopplegg tilpasset den enkelte inkludert fellesaktivitet
13.30 - 14.00  Middag - medisinutdeling
15.00 - 15.30  Vaktskifte - rapport
16.00  Kaffe
18.30 - 19.00  Kveldsmat
20.00  Medisinutdeling
19.00 - 23.00  Sosialt samvær, evt. andre aktiviteter            
23.00  Ro i avdelingen (24.00 fredag/lørdag)               
Det er anledning til å smøre nistepakke under måltidene.

Torsdag er det husmøte kl. 10.00 - 11.00 på midtstua. Her oppfordres du som pasient til å delta for å ta opp generelle ting du er opptatt av i avdelingen, eller behandlingen generelt på Dalane DPS. Det som angår deg personlig tar du opp med en av dine kontaktpersoner.          

Fredag er det ukeslutt kl. 12.00 - 12.30 på midtstua. Dette er en samling for alle pasienter og personale på Dalane DPS. Her vil du få anledning til å treffe dem som jobber på senteret til en uformell prat mens vi koser oss med litt "godt å bite i", og noen har også med sin egen matpakke. Underholdingen sørger vi for i lag.

Fotografering

​Det er ikke tillatt å ta bilde på avdelingen, verken av medpasienter eller personalet. Dette på grunn av taushetsplikt og av hensyn til den enkeltes integritet.

Mobiltelefon

​Denne oppbevares på rommet. Vi ønsker å ha et fellesrom som er trivelig for alle. Det kan  føles påtrengende å måtte overvære andres telefonsamtaler. Vi ber derfor om at du kun har slike samtaler på ditt eget rom. Ved spesielle behov kan en drøfte dette med personalet og har da telefonen på lydløs.

Røyking

​Dalane DPS er medlem av helsefremmende sykehus. Dermed har ikke ansatte lov til hverken å røyke eller snuse i arbeidstiden. Som pasient hos oss har du ikke anledning til å røyke inne i institusjonen. Du kan røyke på anviste plasser ute. Vi tilbyr røykeplaster om du skulle ønske å slutte å røyke hos oss.

Vaskemaskin

Fant du det du lette etter?