HELSENORGE

Dalane DPS døgnavdeling

Hos oss kan du få kortidsopphold, krisehjelp, samt tilbud om lengre tids behandling og opptrening. Vi har 10 døgnplasser inkludert en brukerstyrt plass.
Fant du det du lette etter?