Mindfulness-Based Coping (MBC)

MBC er et undervisningskurs i regi av gruppepoliklinikken ved Dalane distriktpsykiatriske senter.

Kontaktinformasjon

MbC-ansvarlig:
Kursleder
Kjersti B Tharaldsen
Telefon: 51 51 21 65

Avdelingsleder
Hanna Jorunn Pedersen
Telefon: 51 51 21 65

Adresse:
Gruppepoliklinikken Dalane distriktspsykiatriske senter
Sjukehusveien 38
4370 Egersunf
dalane.dps@sus.no


​​​Konseptet har sitt utspring i kognitiv teori og terapi, men kurset er et rent pedagogisk opplegg. Formålet er å lære deltakerne ferdigheter og metoder for å, mer hensiktsmessig, håndtere det som i hverdagslivet oppleves som problematisk. MBC er inndelt i 5 moduler, med like mange hovedtema:

Innhold:

 • Mindfulness
 • Stressmestring
 • Affektregulering
 • Relasjonshåndtering
 • Repetisjon/evaluering

Kurset går over 30 møter. Møtene holdes en gang per uke, og varer 2 x 45 minutter.

For mer informasjon, se MBC-folder

Mindfulness-Basert Stressreduksjon (MBSR)

MBSR er et kurs i "oppmerksomt nærvær" (mindfulness). Målgruppen er personer med kronisk psykosomatiske plager. Formålet med kurset er å bli mer oppmerksom og til stede i eget liv. På den måten kan man utvikle en våken, åpen og "ikkedømmende" holdning til det man erfarer i livet.

Kurset varer i 8 uker, og deltakerne møtes en gang i uken ved Dalane DPS. Hvert møte har en varighet på halvannen til to timer. Det tilbys også en hel dag med praktiske øvelser i løpet av kurset.

Opplegget er en videre​utvikling av en bearbeidet modell fra "Center for Mindfulness" ved University of Massachusetts.

Hva er oppmerksomhetstrening?

Det er å være DER vi er og DEN vi er. Det er å være tilstede i øyeblikket slik det utspiller seg, uten forsøk på å kontrollere- eller unngå "det som er". Vi øver oss i å innta en holdning til livet som vil kunne redusere vårt stress og øke vårt nærvær.

​Den tidløse dimensjonene i livet
Det som stresser oss er sjelden det som skjer i øyeblikket, men grublingen over gårsdagen og bekymringer for morgendagen

Å være til stede i eget liv
​​Oppmerksomhetsøvelser, enkel yoga

Stress - hvordan påvirker det oss?

 • Hva er stress?
 • Stressreaksjon
 • Stress - hvordan takler vi det?
 • Bevisst selvregulering
 • Stressrespons
 • Stressrespons fremfor stressreaksjon
 • Kommunikasjon
 • Hvordan kan vi ha kontakt med våre følelser og behov, og hvordan utrykke dem effektivt?
 • Bevisst og oppmerksom kommunikasjon
 • Å utvikle tillit til seg selv, Videre praksis
 • Tillit til livet
 • Aksept
 • Etablere daglig stressmestring​


 

MBC-sertifiseringskurs

Formål

I november 2008 ble boken "Mestringsteknikker for livsvansker"  (Tharaldsen og Otten, 2008) utgitt på Hertervig Akademiske Forlag (andre opplag i 2012). Boken er en beskrivelse av mestringskurset Mindfulness-Based Coping (MBC) slik det ble utviklet, og i dag praktiseres ved Dalane distriktspsykiatriske senter.

Målgruppen for nevnte bok var i første omgang fagpersoner og var ment som en hjelp til å drive mestringsgrupper for pasienter innen psykiatrien. Det har imidlertid vist seg at kurset  fungerer i ulike fora, og blitt tilpasset skoleelever, ledergrupper og pasienter ved både psykiatrisk poliklinikk- og døgnavdeling.

Av denne grunn har vi åpnet for både intern- og ekstern sertifisering av MBC-instruktører. Vårt formål er å gjøre stoffet tilgjengelig for ansatte i helseforetak, bedrifter og organisasjoner som ser nytten av opplæring av sine ansatte eller brukere i generelle mestringsferdigheter. Dette som et ledd i sitt helsefremmende arbeid på arbeidsplassen.

Sertifiseringskurset er ment som en kvalitetssikring for videre bruk av MBC og er åpent for alle yrkesgrupper med krav om minimum 3-årig helsefaglig bakgrunn og/eller annen høyere utdanning, helst med noe pedagogikk.

Tema

Sertifiseringskurset tar for seg teori både fra mindfulness-tradisjonen og fra kognitiv psykologi, ettersom dette er de to hovedelementene MBC består av. Videre vil deltakerne læres opp i mindfulness-øvelser og pedagogiske grep i gruppeundervisning.

Under møtene får deltakerne  prøve seg som instruktører, og det legges opp til at deltakerne skal arbeide mellom møtene med arbeidsskjema tilhørende MBC, aktuell litteratur og øve seg i mindfulness-øvelser.​

Deltakerne vil få kursmateriale i form av bok, cd, kurshefte med anbefalt litteratur, samt skrivemateriale og artikler. Etter gjennomført kurs anses deltakerne for å være MBC-instruktører. Det utdeles kursbevis etter endt kurs.

Kursansvarlig

PhD Kjersti Tharaldsen er sertifisert mindfulness-instruktør. Tharaldsen har vært med på å utvikle MBC slik det i dag drives ved Dalane DPS, og besitter der en stilling som MBC-kursleder.

Tharaldsen er hovedforfatter på boken "Mestringsteknikker for livsvansker" (Tharaldsen og Otten, 2008). I tillegg har hun spilt inn en CD med mindfulness-øvelser.

Tharaldsens doktorgra​dsprosjekt var basert på MBC, og målte effekt av dette for målgruppene polikliniske pasienter og for elever i videregående skole. I avhandlingen med tittel «Mindful coping» viste hun hvordan mindfulness kan øke adekvat mestring for livsproblem (Tharaldsen, 2012).

Dokumenter og lenker

MBC-folder (pdf)
MBSR (ekstern nettside)
"The plain present", Kjersti B. Tharaldsen, PhD (ekstern nettside)
"Mindful Coping", doktorgradsavhandling​

Fant du det du lette etter?