Sandnes DPS Ambulant akutt team

Ambulant akutt teamAmbulant akutt team tilbyr hjelp til mennesker i en vanskelig situasjon eller akutt krise. Beboere i Sandnes kommune kan kontakte oss direkte på telefonen eller vi kan tilby hjemmebesøk. Dette kan dreie seg om angst, depresjon, søvnløshet, forvirring/psykose og selvmordstanker. Vi har ingen øyeblikkelig hjelp funksjon. Ved øyeblikkelig hjelp må fastlege eller legevakt kontaktes.

Les mer om Sandnes DPS Ambulant akutt team

Sandnes DPS Ambulant akutt team

Vi gir tilbud om:

- Vurdering av pasientens psykiske helse i kriser/akutte situasjoner
- Tilrettelegging for at pasienten får hjelp der de bor, at de får kontakt med rett fagperson og benytter sitt nettverk.
- Samhandle, gi råd og veilede interne/eksterne samarbeidspartnere.
- Vi er behjelpelige med innleggelser ut fra symptomer på psykisk sykdom.
- Vi kan tilby kort oppfølging med 2-3 samtaler ved krise.

Tilgjengelighet:

- Telefonen er åpen hver dag 24 timer i døgnet.
- Tilbud om samtale/hjemmebesøk hverdager mand.-torsd. Kl. 09-20, fredager kl.09-13 (vurdering innen 1 døgn).
- Henvendelser helg/høytid som krever oppfølging vil bli vurdert første virkedag. 
 

Ambulant akutt team besår av:

- Psykiatrisk sykepleier/vernepleier/hjelpepleier, sosionom
- Psykiater
- Psykolog

Kontakt

Praktisk informasjon

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.

Parkering Varatun

Avgiftsbetaling for besøkende på området, kr. 10,- pr. time