Poliklinikk Strand

Sandnes DPS, poliklinikk Strand har en utvidet poliklinikk bestående av dagavdeling, akutt ambulant team og allmennpsykiatrisk poliklinikk . Utvidet poliklinikk gir tilbud til befolkningen i Strand, Hjelmeland og Forsand og har åpningstid fra kl. 08.00 til 20.00 mandag til fredag, lørdag og søndag fra kl. 08.00 til kl. 15.00.

Les mer om Poliklinikk Strand

Poliklinikk Strand

Våre tilbud

Kurs i selvhevdelse-, lærings- og mestringskurs

Kurset har som målsetting å bli kjent med egne reaksjonsmåter og lære å mestre vanskelige følelser som oppstår i hverdagen. Fokus i kurset er hvordan tanker, følelser og reaksjoner henger sammen, og hvordan de påvirker hverandre.

Oppstart: Februar og september
Varighet: 5 uker ( 2 ganger i uken )

Tidspunkt: Mandag og onsdag kl.1300 - 1500
Arbeidsform: Undervisning, hjemmeoppgaver og rollespill
Krav til henvisning: Fastlege eller behandler.

Henvisningsfrist: Fortløpende
Betaling: Egenandel (320 kr p.t.) fram til frikortgrense.

Kursledere: Marit Evensen og Marianne Rongved

Kurs i mindfulness / stressmestring

Mindfulness er en metode for å redusere stress. Metoden har en dokumentert effekt på fysisk og psykisk helse. Kurset har som målsetting å styrke evnen til tilstedeværelse, og muligheten til å mestre det stresset vi alle utsettes for.

Oppstart: Januar og august
Varighet: 8 ganger
Tidspunkt: Torsdag 1300 - 1500
Arbeidsform: Undervisning, øvelser, hjemmeoppgaver
Krav til henvisning: Fastlege og behandler.
Henvisningsfrist: Fortløpende.
Betaling: Egenandel (320 kr p.t.) fram til frikortgrense.

Kursledere: Marit Evensen og Hanne Højbak – Nielsen

Ambulant team

Ambulant team har åpent fra kl 0730 - 1500, mandag til fredag. Ambulant team gir tilbud med støttesamtaler og veiledning. Det er pasienter som fra før er utredet og diagnostisert i spesialisthelsetjenesten som kan henvises til dette tilbudet. Teamet er bemannet med psykiatriske sykepleiere. Pasienter betaler egenandel ved polikliniske konsultasjoner i henhold til regelverk. Teamet har et utstrakt internt og eksternt samarbeid.

Kontakt

Oppmøtested

Du finner oss i nærheten av Jørpeland sentrum.


Vi ligger i Strand kommune.

Telefon
51514045
E-post
Jonsokberget
Besøksadresse
Jonsokberget, 4100 Jørpeland(Google maps)
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.