Poliklinikk Strand

Sandnes DPS, Poliklinikk Strand har en utvidet poliklinikk bestående av en struktur- og stabiliseringsavdeling, akutt ambulant team og allmennpsykiatrisk poliklinikk. Utvidet poliklinikk gir tilbud til befolkningen i Strand, Hjelmeland og Forsand og har åpningstid fra kl. 08.00 til 15.00 mandag til fredag.

Les mer om Poliklinikk Strand

Poliklinikk Strand

Sandnes DPS poliklinikk Strand. Telefon:  51 51 40 45
Åpningstid hverdager: 08.00-15.00

Sandnes DPS poliklinikk Strand - akutt ambulant team. Telefon:  916 51 005Våre tilbud

Kurs i selvhevdelse (lærings- og mestringskurs)

Kurset har som målsetting å bli kjent med egne reaksjonsmåter og lære å mestre vanskelige følelser som oppstår i hverdagen. Fokus i kurset er hvordan tanker, følelser og reaksjoner henger sammen, og hvordan de påvirker hverandre.

Oppstart: Januar og august
Varighet: 10 uker ( 1 ganger i uken )

Tidspunkt: Onsdag kl.1200 - 1430
Arbeidsform: Undervisning, hjemmeoppgaver og rollespill
Krav til henvisning: Fastlege eller behandler.

Henvisningsfrist: Fortløpende
Betaling: Egenandel (351 kr p.t.) fram til frikortgrense.

Kursledere: Marit Evensen og Marianne Rongved

Kurs i mindfulness / stressmestring

Mindfulness er en metode for å redusere stress. Metoden har en dokumentert effekt på fysisk og psykisk helse. Kurset har som målsetting å styrke evnen til tilstedeværelse, og muligheten til å mestre det stresset vi alle utsettes for.

Oppstart: Januar og august
Varighet: 8 ganger (1 gang i uken)
Tidspunkt: Mandager 1200 - 1430
Arbeidsform: Undervisning, øvelser, hjemmeoppgaver
Krav til henvisning: Fastlege og behandler.
Henvisningsfrist: Fortløpende.
Betaling: Egenandel (351 kr p.t.) fram til frikortgrense.

Kursledere: Marit Evensen og Hanne Højbak – Nielsen

Ambulant team

Ambulant team har åpent fra kl. 08.00-15.00, mandag til fredag. Ambulant team gir tilbud med støttesamtaler og veiledning. Det er pasienter som fra før er utredet og diagnostisert i spesialisthelsetjenesten som kan henvises til dette tilbudet. Teamet er bemannet med psykiatriske sykepleiere. Pasienter betaler egenandel ved polikliniske konsultasjoner i henhold til regelverk. Teamet har et utstrakt internt og eksternt samarbeid.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Du finner oss i nærheten av Jørpeland sentrum, i Strand kommune. Vi holder til i det gule store bygget til venstre for selve sykehjemmet, bygg 10.


Telefon
51 51 40 45
E-post
Jonsokberget
Besøksadresse
Jonsokberget, 4100 Jørpeland(Kart)

Praktisk informasjon

​Koronavirus: Timeavtale eller på besøk hos oss?

Det er viktig at du ikke tar med deg koronasmitte inn i sykehuset. Vi har derfor innført besøksstopp for besøkende og pårørende. Dette gjør vi for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og helsepersonell.

Dette gjelder uavhengig om du har vært ute og reist eller har hatt kontakt med smittede personer.

Besøksstoppet gjelder ikke for pårørende til kritisk syke pasienter, barn inntil 18 år og fødende. Barn kan ha med seg én pårørende. For kritisk syke gjøres det avtale med den aktuelle avdeling. Fødende kan ha med seg en frisk partner under fødsel,  og denne personen kan være med videre på barselhotellet - så lenge personen ikke drar hjem i mellomtiden. Besøk på barselavdelingen er dessverre ikke mulig.

Hvis du skal besøke en kritisk syk pasient, barn eller fødende på sykehuset, så forutsettes dette at du ikke har vært utenfor Norge de siste 14 dagene. https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19 (Helsedirektoratet, 12.mars)

Timeavtale?
Har du vært i utlandet? Eller vært i nærkontakt med personer med bekreftet koronasmitte? Kjenner du på symptomer?

Ta kontakt med avdelingen din ved å logge deg inn på helsenorge.no (der du kan sende melding til avdelingen om timen din helt fram til den starter) eller på telefon, så får du tildelt ny time. Husk at du må si fra om du ikke møter til timen for å unngå gebyr.

Vi reduserer planlagte operasjoner innen ortopedi, øre, nese, hals og øye. Pasientene som blir berørt av dette, vil bli kontaktet av sykehuset og få mer informasjon. Du trenger ikke ringe oss.

Hvis dette ikke gjelder deg, skal du møte til time som avtalt. Du trenger ikke gi beskjed i forkant.

Les mer om hvordan du går frem hvis du har timeavtale eller skal på besøk hos oss.

Stressmestringhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/stressmestringStressmestringSStressmestringStressmestringStressmestringStressmestring

Fant du det du lette etter?