Sola DPS Ambulant team

Vi tilbyr hjelp i en tidsavgrenset periode til mennesker i psykisk krise og som er i en vanskelig livssituasjon.

Les mer om Sola DPS Ambulant team

Sola DPS Ambulant team

Hva er ambulant akutteam (AAT) ved Sola DPS?

Ambulant akutteam er en del av spesialisthelsetjenesten og er underlagt Helse Stavanger. AAT er et lavterskeltilbud til beboere i Sola kommune og bydelene hinna/hillevåg i Stavanger kommune. Vi tilbyr hjelp i en tidsavgrenset periode til mennesker i en vanskelig livssituasjon og psykisk krise. Blant annet kan det gjelde symptomer på søvnløshet, angst, depresjon, forvirring/psykose og selvmordstanker. Vi ønsker å være en guide og brobygger inn mot hjelpeapparatet. Vi kan møte deg der du ønsker det, om mulig også sammen med din fastlege.

NB! Vi har ingen øyeblikkelig hjelp funksjon. Ved øyeblikkelig hjelp må du enten ta kontakt med din fastlege eller kontakte legevakten.

Vi tilbyr blant annet:

 • Telefonberedskap
 • Støttesamtaler og vurderinger
 • Råd og veiledning
 • Hjelp til å opprette kontakt med rett fagperson

Hjemmebesøk:

 • Vi reiser ut hverdager fra klokken 0900-2000.
 • Legge forholdene til rette for at du kan få samtale i hjemmet når det oppstår kriser.
 • Vurdering/samtale/oppfølging eller besøk senest innen 24 timer følgende virkedag.
 • Vi har fokus på hvordan du skal kunne mestredine symptomer og hvordan du skal kunne benytte deg av et nettverk rundt deg.

Ambulant akutteam består av:

 • Psykiatrisk sykepleier/sykepleiere/vernepleiere/klinisk sosionom
 • Avdelingsleder
 • Overlege (permisjon fra 01.11)
 • Psykologspesialist (fra 01.11)


 

Hvem kan ringe til ambulant akutteam?

 • Brukeren selv
 • Familie/pårørende
 • Venner
 • Arbeidsgiver/kollega
 • Kommunehelsetjenesten
 • Evt andre

Kontakt

Praktisk informasjon

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.