Sola DPS Ambulant team

Vi tilbyr hjelp i en tidsavgrenset periode til mennesker i psykisk krise og som er i en vanskelig livssituasjon.

Les mer om Sola DPS Ambulant team

Sola DPS Ambulant team

Ansvar og oppgaver

Sola AAT tilbyr hjelp i en tidsavgrenset periode til mennesker i vanskelig livssituasjon og psykisk krise

Sola AAT

Sola AAT er et lavterskeltilbud til mennesker over 18 år, bosatt i Sola kommune og bydelene Hinna/Hillevåg i Stavanger kommune. Vi tilbyr hjelp i en tidsavgrenset periode til mennesker i en vanskelig livssituasjon og psykisk krise. Dette kan bl.a være søvnløshet, angst, depresjon, forvirring/psykose og selvmordstanker. Vi har fokus på hvordan du skal kunne mestre dine symptomer og hvordan du skal kunne benytte deg av et nettverk rundt deg. Sola AAT er en del av spesialisthelsetjenesten og er underlagt Helse Stavanger.

AAT tilbyr:

- Støttesamtaler
- Råd og veiledning
- Vurdering
- Eventuell hjelp til å opprette kontakt med rett fagperson

AAT består av:

• Psykiatrisk sykepleier/sykepleier/vernepleier/klinisk sosionom/familieterapeut
• Avdelingsleder
• Overlege
• Psykologspesialist

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Hjemmebesøk/samtaler: Ukedager mellom 10.00 – 20.00
Telefon
995 26 967 / 51 51 53 49
mandag - fredag 09.00 – 21.00
lørdag - søndag 12.00 – 19.00
NB! Vi har ingen øyeblikkelig hjelp funksjon, men tilstreber å kunne tilby hjelp innen 24 t. på virkedager. Ved behov for øyeblikkelig hjelp må du enten ta kontakt med din fastlege eller kontakte legevakten.
Stemveien 40
Besøksadresse
Stemveien 40, 4050 Sola(Kart)

Offentlig transport

​Der er busstopp ved Sola kulturhus rett ved Sola DPS. Se Kolumbus for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

Tolk

​Behandlingen vil være avhengig av god kommunikasjon. Derfor ber vi deg gi beskjed dersom du har behov for tolk under pasientsamtalene så tidlig som mulig. Dette gjelder for eksempel dersom du har hørsels- eller synshemming, eller om du har et annet morsmål og snakker lite norsk.

Fant du det du lette etter?