HELSENORGE

Sola DPS ettervernspoliklinikk

Sola DPS ettervernspoliklinikk følger opp pasienter med alvorlig psykisk lidelse, for å bedre livskvaliteten for den enkelte pasient. Dette gjøres blant annet gjennom individuelle samtaler med pasienten, individuell oppfølging og veiledning til det kommunale helseapparatet. Sola DPS ettervernspoliklinikk består av sykepleier/teamleder, psykologspesialist, og musikkterapeut.

Fant du det du lette etter?