HELSENORGE

Sola DPS sengepost

Vi ønsker å tilrettelegge for individuelle behandlingsforløp i samarbeid med pasienten. Pasienter får en individuell behandler (psykiater, psykologspesialist eller lege) og miljøterapeut som vil utgjøre pasientens behandlingsteam.

Fant du det du lette etter?