Ambulant akutt-team

Ambulant akutt-team gir tilbud til pasienter i akutt psykisk krise. Pasienter, pårørende og involverte personer kan kontakte oss direkte på telefon. Vi avklarer situasjonen i telefonen, eller kan tilby hjemmebesøk. Vi tar i mot telefonhenvendelser alle dager fra kl 09 til 21. Ambulant akutt team går ut fra kl 09 til 20 på hverdager. (Vurdering innen 1 døgn). Henvendelser helg/høytid som krever oppfølging vil bli vurdert første virkedag.

Les mer om Ambulant akutt-team

Ambulant akutt-team

Vårt mål

 • Tilby støttende tiltak ved kriser/akutte situasjoner
 • Bidra til at pasienten opplever å få rett hjelp til rett tid og på rett nivå. Mest mulig frivillighet.
 • Redusere antall innleggelser for personer med alvorlig psykisk sykdom.
 • Bygge nettverk preget av positivt og løsningsfokusert samarbeid med andre fagpersoner.

Våre tilbud 

 • Vurdering av pasientens psykiske helse i kriser/akutte situasjoner.
 • Legge forholdene til rette for at pasientene kan få hjelp der de bor når akutte kriser oppstår, hjelp til å opprette kontakt med rett fagperson.
 • Vi kan innkalles til samarbeidsmøte når agenda er ansvarsfordeling, individuell plan/kriseplan.
 • Samhandle, gi råd og veilede interne/eksterne samarbeidspartnere.
 • Tilbud om frivillig korttidsopphold i krisesituasjoner.
   

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?