Ambulant akutt-team

Ambulant akutt-team gir tilbud til pasienter i akutt psykisk krise. Pasienter, pårørende og involverte personer kan kontakte oss direkte på telefon. Vi avklarer situasjonen i telefonen, eller kan tilby hjemmebesøk. Andre tiltak som innleggelse vurderes ut fra symptomer på psykisk sykdom i det aktuelle.

Les mer om Ambulant akutt-team

Ambulant akutt-team

Vårt mål

  • Tilby støttende tiltak ved kriser/akutte situasjoner
  • Bidra til at pasienten opplever å få rett hjelp til rett tid og på rett nivå. Mest mulig frivillighet.
  • Redusere antall innleggelser for personer med alvorlig psykisk sykdom.
  • Bygge nettverk preget av positivt og løsningsfokusert samarbeid med andre fagpersoner.

Tilgjengelighet

Vi tar i mot telefonhenvendelser alle dager fra kl 09 til 21. Ambulant akutt team går ut fra kl 09 til 20 på hverdager. (Vurdering innen 1 døgn). Henvendelser helg/høytid som krever oppfølging vil bli vurdert første virkedag.

Våre tilbud 

  • Vurdering av pasientens psykiske helse i kriser/akutte situasjoner.
  • Legge forholdene til rette for at pasientene kan få hjelp der de bor når akutte kriser oppstår, hjelp til å opprette kontakt med rett fagperson.
  • Vi kan innkalles til samarbeidsmøte når agenda er ansvarsfordeling, individuell plan/kriseplan.
  • Samhandle, gi råd og veilede interne/eksterne samarbeidspartnere.
  • Tilbud om frivillig korttidsopphold i krisesituasjoner.


 

Kontakt

Praktisk informasjon

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.