Henvisningsråd/mal for innhold i henvisninger

Hva bør henvisningen inneholde?

Målgruppe

Fastleger og andre henvisere

Hensikt

Sikre godt grunnlag for å rettighetsvurdere og prioritere pasienter som søkes til behandling i poliklinikken ved Stavanger DPS.

Henvisningen skal inneholde

 
Pasienten må være undersøkt av lege/psykolog i forbindelse med henvisningen, og henvisning sendes fra legen (som regel fastlegen) eller psykologen.

For at henvisninger skal kunne vurderes med hensyn til pasientrettigheter og forsvarlig ventetid, forventes følgende innhold;

Personalia:
Pasientens navn, fødselsnummer, adresse, telefon og mobiltelefon.

Henvisningsgrunn, aktuell problematikk.

Beskrivelse av symptomer og funksjonsnivå samt henvisers vurdering av tilstanden.

Familie og sosialt:
Familieforhold, omsorg for barn, bosituasjon, arbeid/utdanning, økonomi, familiebelastning mht. psykisk lidelse.

Tidligere psykisk lidelse (inkl. selvmords- og voldsproblematikk) og behandling:
Legg ved kopi av epikriser fra innleggelser, terapi og utredninger hos andre behandlere.

Somatiske opplysninger

Aktuelle og tidligere somatiske sykdommer og evt. traumer.

 • Generelt om helsetilstand. Blodtrykk, og evt EKG og vekt
   Relevante blodprøver avhengig av problematikk:
  Crp, SR, leukosytter
 • Hb, ferritin, CDT%
 • Albumin, ALAT, ALP, GGT   
 • Kreatinin, HbA1c
 • Na, K, Ca, P
 • TSH, fritt T4, vit.D
 • B-12, metylmalonsyre, folsyre, homocystein   
 • total-kolesterol

Medisiner:
NB! Oppdatert medikamentliste
Tidligere medikamentell behandling for psykisk lidelse, effekt?

Stimulantia:
Tidligere og aktuelle legale og illegale rusmidler, inkl. alkohol, A- og B- preparater.

Aktuelle samarbeidspartnere:
Beskriv gjennomførte og aktuelle tiltak på førstelinjenivå. Har pasienten individuell plan?

Andre forhold:
Behov for tolk? Språk må angis
Hvis henviser ikke er fastlege: hvem er fastlege? Er fastlegen kjent med henvisningen?

Sted, dato, navn, tittel og telefon

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.