HELSENORGE

Stavanger DPS sengepost 2

Sengepostene i Stavanger DPS tilbyr kortere eller lengre behandlingsopphold og utredning av psykologiske, medisinske og psykososiale forhold i pasientens liv. Vi forbereder og gir oppfølging til utskrivingsklare pasienter på vei til et tilrettelagt bo-, miljø- og behandlingstilbud i kommunen.

Fant du det du lette etter?