HELSENORGE

Stavanger DPS gruppepoliklinikken

Gruppepoliklinikken er en spesialenhet organisert under Stavanger distrikspsykiatriske senter (DPS). Vi tilbyr mentaliseringsbasert terapi for pasienter med unvikende og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Terapien er kombinasjonsbehandling som innebærer både individuell behandling og gruppebehandling. Vi har også et OCD-team som tilbyr individuell poliklinisk behandling og intensiv gruppebehandling for tvangslidelser (Bergen 4-Day Treatment).

Fant du det du lette etter?