Stavanger DPS Gruppepoliklinikken

Gruppepoliklinikken er en spesialenhet organisert under Stavanger DPS, som tilbyr forskjellige typer gruppebehandling. Vi har også et OCD-team som tilbyr individuell behandling for tvangslidelser. Vi tilbyr behandling for alvorlige angstlidelser, stemningslidelser, personlighetsproblemer, spiseforstyrrelser, overspising/overvektslidelse og ved senvirkninger etter traumer.

Les mer om Stavanger DPS Gruppepoliklinikken

Stavanger DPS Gruppepoliklinikken

Tilbudet gjelder voksne i Sør-Rogaland (med henvisning). Behandlingen foregår i samarbeid med bruker/pasient, og blir gitt gjennom både individuelle konsultasjoner og gruppeterapi. Den grunnleggende holdningen til behandling er at det er relasjonelle og/eller personlige prosesser som leder til endring av fysiske- og psykiske livsvaner.

Inntak skjer etter henvisning fra kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten. Pasienter med aktivt pågående rusmisbruk vil ikke bli prioritert.

Se alle gruppetilbud ved Stavanger DPS

Multisenterstudie

Gruppe for voksne pasienter med ADHD-  2 grupper a 9 pasienter i ukentlig gruppe a 14 ganger.


Det planlegges ny oppstart av denne gruppen. Ny dato kommer senere.


Hvorfor gruppebehandling

Mennesker som sliter med psykiske problemer kjenner ofte at vanskene oppleves mer plagsomme i samvær med andre mennesker. I gruppebehandling får du en mulighet til å finne ut mer om hvem du er, og om hvordan du reagerer overfor andre mennesker. Kanskje har du vært "fanget" i spesielle måter å være på som har begrenset din livsutfoldelse og dine muligheter. Mange sliter med skam og skyldfølelse og med en opplevelse av å være alene om å ha slike problemer. I gruppebehandlingen møtet du andre som også sliter med lignende problemer som deg selv. Der kan du lære å forstå deg selv bedre, slik at du kan finne mer hensiktsmessige måter å forholde deg til andre på. Dette kan være en hjelp til å fungere bedre i hverdagslivet - og til å oppnå en følelse av bedre kontroll og mestring i vanskelige situasjoner.

Kontakt

Oppmøtested

Adjunkt Hauglandsgate 34, 4022 Stavanger.

Besøkstider
mandag - fredag 08.00-15.30
Telefon
51514500
mandag - fredag 08.00-15.00
Adjunkt Hauglandsgate 34
Besøksadresse
Adjunkt Hauglandsgate 34, 4022 Stavanger(Google maps)

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 91505515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

https://helse-stavanger.no/avdelinger/pasientreiser/om-pasientreiser

Praktisk informasjon

Parkering Stavanger DPS

​Stavanger DPS har parkering for besøkende utenfor bygget.

Affektbevissthetsgruppehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/affektbevissthetsgruppeAffektbevissthetsgruppeAPsykisk helsevern - gruppeterapiPsykisk helsevern - gruppeterapiPsykisk helsevern - gruppeterapiPsykisk helsevern - gruppeterapiEMPTY
Fire måneders intensivt behandlingsprogramhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/fire-maneders-intensivt-behandlingsprogramFire måneders intensivt behandlingsprogramFFire måneders intensivt behandlingsprogramFire måneders intensivt behandlingsprogramFire måneders intensivt behandlingsprogramFire måneders intensivt behandlingsprogramEMPTY
Gruppeterapi for emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelsehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/gruppeterapi-for-emosjonell-ustabil-personlighetsforstyrrelseGruppeterapi for emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelseGGruppeterapi for emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelseGruppeterapi for emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelseGruppeterapi for emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelseGruppeterapi for emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelseEMPTY
Gruppeterapi overspisingslidelsehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/gruppeterapi-overspisingslidelseGruppeterapi overspisingslidelseGGruppeterapi overspisingslidelseGruppeterapi overspisingslidelseGruppeterapi overspisingslidelseGruppeterapi overspisingslidelseEMPTY
Psykoedukasjon for mødre med spiseforstyrrelserhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/psykoedukasjon-for-modre-med-spiseforstyrrelserPsykoedukasjon for mødre med spiseforstyrrelserPPsykisk helsevern - gruppeterapiPsykisk helsevern - gruppeterapiPsykisk helsevern - gruppeterapiPsykisk helsevern - gruppeterapiEMPTY
Tvangslidelser hos voksnehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-voksneTvangslidelser hos voksneTTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksneEMPTY

OCD-teamethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/stavanger-dps/stavanger-dps-gruppepoliklinikken/ocd-teametOCD-teamet

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.