Stavanger DPS Gruppepoliklinikken

Gruppepoliklinikken er en spesialenhet organisert under Stavanger DPS, som tilbyr forskjellige typer gruppebehandling. Vi har også et OCD-team som tilbyr individuell behandling for tvangslidelser. Vi tilbyr behandling for alvorlige angstlidelser, stemningslidelser, personlighetsproblemer, spiseforstyrrelser, overspising/overvektslidelse og ved senvirkninger etter traumer.

Les mer om Stavanger DPS Gruppepoliklinikken

Stavanger DPS Gruppepoliklinikken

Tilbudet gjelder voksne i Sør-Rogaland (med henvisning). Behandlingen foregår i samarbeid med bruker/pasient, og blir gitt gjennom både individuelle konsultasjoner og gruppeterapi. Den grunnleggende holdningen til behandling er at det er relasjonelle og/eller personlige prosesser som leder til endring av fysiske- og psykiske livsvaner.

Inntak skjer etter henvisning fra kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten. Pasienter med aktivt pågående rusmisbruk vil ikke bli prioritert.

Se alle gruppetilbud ved Stavanger DPS


Hvorfor gruppebehandling

Mennesker som sliter med psykiske problemer kjenner ofte at vanskene oppleves mer plagsomme i samvær med andre mennesker. I gruppebehandling får du en mulighet til å finne ut mer om hvem du er, og om hvordan du reagerer overfor andre mennesker. Kanskje har du vært "fanget" i spesielle måter å være på som har begrenset din livsutfoldelse og dine muligheter. Mange sliter med skam og skyldfølelse og med en opplevelse av å være alene om å ha slike problemer. I gruppebehandlingen møtet du andre som også sliter med lignende problemer som deg selv. Der kan du lære å forstå deg selv bedre, slik at du kan finne mer hensiktsmessige måter å forholde deg til andre på. Dette kan være en hjelp til å fungere bedre i hverdagslivet - og til å oppnå en følelse av bedre kontroll og mestring i vanskelige situasjoner.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Adjunkt Hauglandsgate 34, 4022 Stavanger.

Besøkstider
mandag - fredag 08.00-15.30
Telefon
51 51 45 00
mandag - fredag 08.00-15.00
E-post
Postadresse
Postboks 8100, 4068 Stavanger
Adjunkt Hauglandsgate 34
Besøksadresse
Adjunkt Hauglandsgate 34, 4022 Stavanger(Kart)

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 91505515 eller på helsenorge.no hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

Koronavirusutbruddet: Midlertidig rettighetsendring for pasientreiser

Du får nå dekket egen bil med tilleggsutgifter når du skal til eller fra behandling.  https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/midlertidig-rettighetsendring-for-pasientreiser

Praktisk informasjon

​Koronavirus: Timeavtale eller på besøk hos oss?

Vi har besøkskontroll på sykehuset. Dette gjør vi for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og helsepersonell.

Les mer om hvordan du går frem hvis du har timeavtale eller skal på besøk hos oss.

Parkering Stavanger DPS

​Stavanger DPS har parkering for besøkende utenfor bygget.

Tvangslidelser hos voksnehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-voksneTvangslidelser hos voksneTTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksne

OCD-teamethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/stavanger-dps/stavanger-dps-gruppepoliklinikken/ocd-teametOCD-teamet

Fant du det du lette etter?