HELSENORGE

Stavanger DPS gruppepoliklinikken

Gruppepoliklinikken er en spesialenhet organisert under Stavanger DPS. Vi tilbyr mentaliseringsbasert terapi for pasienter med personlighetsforstyrrelse. Terapien er kombinasjonsbehandling hvilket innebærer både individuell og gruppebehandling. Vi har også et OCD-team som tilbyr individuell poliklinisk behandling og intensiv gruppebehandling for tvangslidelser. 

Fant du det du lette etter?