HELSENORGE

Tilrettelagt fritid

Deltagelse i en aktivitet (fysisk eller kulturelle aktiviteter) kan virke positivt på mange områder. Det gir mulighet til et sosialt nettverk, gruppetilhørighet og vennskap som igjen kan styrke selvfølelse og identitet. Å delta på meningsfulle arenaer, vil bidra til opplevelse av en bedre helse.

Fritidskontakt

Mann som løper. Illustrasjon.
Ønsker du å delta på kultur- og fritidsaktiviteter og trenger noen til å følge deg? Da kan en fritidskontakt være det du trenger.

En fritidskontakt er en lønnet ledsager som følger personer med hjelpebehov på faste fritids- og kulturaktiviteter. Fritidskontakten er en aktiv ledsager, og kan gjerne være knyttet til aktiviteten. Skal du spille fotball stiller fritidskontakten i idrettsklær. Velger du ridning, må du ha med deg en som liker hester. Ta kontakt med ditt lokale helse-og sosialkontor for å søke om fritidskontakt.

Ledsagerbevis

Har du nedsatt funksjonsevne og trenger en som deltar på aktiviteter sammen med deg, kan du søke om et ledsagerbevis av kommunen.

Ledsagerbeviset gjør at den som følger deg kan få:

  • reise for halv pris når du trenger en som hjelper deg på reisen
  • gratis eller redusert pris på inngangsbillett til ulike arrangementer og aktiviteter
  • gratis overnatting eller til redusert pris på enkelte hoteller

Du må selv betale gjeldende pris.

Tilrettelagt transport-tjeneste (TT-ordningen)

Barn over 10 år med funksjonshemming, og som ikke kan benytte vanlig busstilbud, kan få tilbud om tilrettelagt transport for å kunne delta på aktiviteter på fritiden. TT-kortet er en fylkeskommunal ytelse som du kan søke om hos Rogaland fylkeskommune. Telefon: 51516916 www.rogfk.no

Idrettstilbud

Idrettstilbud i Rogaland idrettskrets (idrettsforbundet.no, pdf)

Flere av kommunene har en oversikt over alle sine fritidstilbud på nettet.

Dame i rullestol ute på en eng. Bilde.

Andre tilbud

Beitostølen helsesportsenter gir re-/habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå. Aktivitet og deltakelse med fokus på muligheter framfor begrensninger. Nettside: https://www.bhss.no

Valnesfjord helsesportsenter ønsker å være en pådriver når det gjelder utvikling av tilbud til personer med funksjonsnedsettelser på en slik måte at likeverdighet i tilbud blir reellt. https://www.vhss.no

Frambu er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne funksjonshemminger. De arrangerer bl.a. leire for barn og unge mellom 10 – 30 år som har en av disse diagnosene. Telefon: 64 85 60 00 www.frambu.no  

Røde Kors Sentrene as tilbyr tilrettelagte ferie­ og aktivitetsopphold ulike steder i landet. www.sentrene.no  

Andre leirer:
Dysjaland gård. www.dysjalandgard.no  
Haraldvangen Hurdalsjøen i Akershus. www.haraldvangen.no  

Kontaktinformasjon til de ulike kommunene i Sør Rogaland

Stavanger kommune Siv Meling
tjensvoll.bydelshus@stavanger.kommune.no Tlf: 51508766 / 51508795

Sola kommune Heidi Reiersen
heidi.reiersen@sola.kommune.no Tlf: 90142670

Randaberg kommune Irene Vika Jaatun
post@randaberg.kommune.no Tlf: 95765452

Sandnes kommune Brit Nybrodahl Tlf: 51335666
https://www.sandnes.kommune.no/kultur-fritid/kultur/tilrettelagt-fritid  

Klepp kommune Else Havik
Else.havik@klepp.kommune.no Tlf: 51429867

Time kommune Stian Langeland
stian.langeland@time.kommune.no Tlf: 51776164 / 90823450

Bjerkreim kommune Bjørg Børve Tengesdal
bjorg.tengesdal@bjerkreim.kommune.no Tlf: 40444922

Hå kommune post.kulturtorget@ha.kommune.no Tlf: 51793530

Sokndal kommune Linda Øvestad Olsen
loo@sokndal.kommune.no Tlf: 51470669

Lund kommune postmottak@lund.kommune.no Tlf: 51404700

Strand kommune postmottak@strand.kommune.no Tlf: 51743000

Eigersund kommune post@eigersund.kommune.no Tlf: 51468000

Gjesdal kommune Aslak Moen
Aslak.moen@gjesdal.kommune.no Tlf: 98035617

Hjelmeland kommune Marta Ommundsen
Marta.ommundsen@hjelmeland.kommune.no Tlf: 40439076

Fant du det du lette etter?