Cellegift

Cellegift, også kalt cytostatika eller kjemoterapi, er en samlebetegnelse på medisiner mot ulike kreftsykdommer. Cellegift virker mest effektivt på celler som deler seg og sprer seg fort, og det gjør nettopp kreftcellene. Målet med behandlingen er å utrydde kreftcellene slik at friske celler kan få dele seg fritt uten at kreftcellene tar deres plass.

​Behandlingsform, dosering og antall cellegiftkurer avhenger blant annet av typen kreftsykdom som behandles og dennes utbredelse i kroppen. Behandlingen med cellegift kan vare fra få måneder til flere år.

Når cellegiftbehandlingen har et kurativt mål (altså å fjerne all kreft) gis som regel doser som er så høye som mulig i forhold til hva pasienten kan forutsettes å tåle. Dette beregnes blant annet etter vekt, alder og blodverdier. Særlig barn tåler høye doser med cellegift ved behandling av kreft.

Cellegiften følger blodstrømmen til nesten alle deler av kroppen, og kan dermed nå de kreftceller som gjemmer seg omkring i kroppen.

Cellegift brukes alene, eller i kombinasjon med operasjon og strålebehandling.

Er du gravid når ditt barn får cellegift, er det bestemte retningslinjer du må følge. Det er derfor viktig at du tar kontakt med personalet for mer informasjon.

Les mer om behandling med cellegift

Beskyttelsesregler ved cellegiftkurer

Barn som behandles med cellegift, vil alltid skille dette ut gjennom urin og avføring. Utskillelse av cellegiften vil vanligvis foregå i ett til fem døgn etter avsluttet  cellegiftbehandling (se informasjon du har fått om den enkelte kur, eller spør eventuelt personalet om informasjon).

Under cellegiftkurer ønsker vi

 • God håndhygiene og bruk av hansker ved håndtering av avfall
  (bleier, urinflaske, bekken og synlig forurenset tøy). Ved stell av
  barnet brukes hansker.
 • Alt skittentøy fra barnet som ikke er privat og som er forurenset
  med urin, avføring eller blod, skal legges i gul sekk på badet.
 • Bleier legges i hvit plastpose som knyttes igjen.
 • Bruk pussbekken eller egne hvite spesialposer ved oppkast. Avfallet
  pakkes i hvit plastpose som knyttes igjen.
 • Urinflasker skal ha en hanske/lokk over åpningen etter bruk for å
  unngå fordamping og søl. Bekken skal ha lokk på.
 • Større barn bør bruke WC framfor bekken/flaske når de orker. Gutter oppfordres til å sitte på do for unngå søl. Unntak er kurer hvor vi skal måle urinmengde og urin pH (høydose MTX).
 • Annet avfall, papirhåndklær med mer, kastes i vanlig avfall.
 • Det er viktig for oss å poengtere at det ikke er farlig å gi barnet
  klemmer/kos eller å ha barnet i samme seng når de har fått cellegift.

Bivirkninger av cellegift

Siden også kroppens friske celler er mottakelig for cellegiftens virkning, har de mange og til dels alvorlige bivirkninger. Barnet ditt observeres nøye med tanke på bivirkninger for at vi skal få kontroll over dem. Husk at hvert barn ikke behøver å få alle bivirkninger, det er store individuelle variasjoner

 • Tretthet

  Mange vil føle seg slitne og mangle energi i forbindelse med cellegiftbehandling. Opplevelsen av tretthet er mest uttalt den første uken etter kur. I tillegg sliter noen med konsentrasjonsvansker, og problemer med hukommelse.

 • Sår munn, munntørrhet og munnstell

  Når blodplatene er lave (under 50) bør barnet ditt være forsiktig med tannbørsten,  og bruke en myk børste. En solotannkost kan være lettere å komme til med uten å skade tannkjøttet.

 • Smerter

  Barnet ditt skal igjennom en del smertefulle prosedyrer under behandlingen. Disse forebygger vi så godt vi kan med bedøvelseskrem og smertestillende medisiner.

 • Nedsatt immunforsvar

  I beinmargen dannes blodets ulike bestanddeler. De aller fleste cellegifter vil forbigående hemme beinmargens funksjon, blant annet evnen til å danne hvite blodlegemer, som er essensielle i kroppens forsvar mot infeksjoner.

 • Lav blodprosent og lave blodplater

  Når vi skal finne blodprosenten er det mengden hemoglobin (Hb) i blodet vi måler.

 • Kvalme

  Kvalme og oppkast er en vanlig bivirkning ved cellegift. Er barnet godt forberedt, kan det dempe uro og angst, og forebygge kvalme.

 • Håravfall

  Denne bivirkningen bekymrer ofte foreldrene mer enn barnet.

 • Forstoppelse og kolikksmerter

  En del cellegift kan gi forstoppelse og kolikksmerter.

 • Forandringer i huden

  Cellegift påvirker huden slik at det lettere oppstår skader, noe som medfører økt infeksjonsrisiko.

 • Ernæringsvansker

  Dårlig matlyst, diaré, forstoppelse, endret smakssans og smerte er vanlige plager hos kreftpasienter. Det gjør det vanskelig å få i seg nok mat og drikke.

 • Forebygging av infeksjoner

  Antall besøkende bør begrenses når ditt barn har lavt immunforsvar, men dere kan ha besøk av de nærmeste.

Fant du det du lette etter?