HELSENORGE

Barne- og ungdomsposten 3E/4D

Vi utreder, behandler og gir pleie til barn og unge i alderen 0 til 18 år. Pasientene gis medisinsk behandling (0-18 år), kirurgisk behandling (0 -12 år), plastisk kirurgi samt behandling av øye- og øre-nese-halssykdommer (0-10 år). Vi ivaretar og behandler også kreftsyke barn (0-16 år) i tett samarbeid med Haukeland universitetssjukehus og Oslo universitetssykehus. Pasientene innlegges både planlagt og akutt.

Fant du det du lette etter?