HELSENORGE
Barnepalliativt team ved SUS

Barnepalliativt team

Barnepalliativt team ved SUS er et tverrfaglig team som sørger for god kvalitet i arbeidet med palliativ behandling til alvorlig syke barn og familiene deres. 

Hva er barnepalliasjon?

Palliasjon er behandling, omsorg og pleie for pasienter med livstruende eller livsbegrensende sykdom. Barnepalliasjon er å legge vekt på livskvalitet i de vanskeligste situasjonene en familie kan oppleve – når barn får alvorlige eller livstruende diagnoser som de må leve med i kort eller lang tid. 

Det viktigste i barnepalliasjon er å se helheten, og å støtte og ivareta barnet og familien i de fysiske, psykiske, sosiale og åndelige utfordringene de møter. Barnepalliasjon handler om å gjøre noe bra med den tiden barnet lever, og tilbudet starter når barnet får diagnosen.

Om barnepalliativt team

Det barnepalliative teamet skal sikre kvalitet og likeverd i den palliative behandlingen for alle barn i Sør-Rogaland med slike behov. Teamet viktigste oppgave er å ha en rådgivende og støttende funksjon for pasientens behandlere.

På sykehuset skal teamet sørge for kunnskapsformidling og gode samarbeidsrelasjoner mellom avdelinger internt på sykehuset. Teamet samarbeider også med team fra andre avdelinger regionalt og nasjonalt. 

Det barnepalliative teamet er tverrfaglig og er et samarbeid mellom:
  • Barne- og ungdomshabilitering (HABU)
  • Barne- og ungdomsklinikken
  • Psykolog fra CL-teamet (konsultasjons-liaison-team ved psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige)
  • Terapiavdelingen

​Kontakt oss


For mer informasjon kan du ta kontakt med koordinator i teamet: 
Spesialsykepleier Jorunn Søraas Fant du det du lette etter?