Hjemmesykehus

Barneavdeling 3E har ambulerende sykepleietjenester til noen av våre pasienter. Tjenesten skal være et tilbud til pasienter som er tilknyttet vår avdeling, men som ikke trenger profesjonell hjelp 24 timer i døgnet.

Tilbudet er mest aktuelt for barn som har et langvarig behandlingsforløp og/eller hyppig behov for sykepleie. Tilbudet gis i tidsrommet mandag - fredag kl. 07.30-15.30. En gruppe spesialsykepleiere - eller sykepleiere med lang erfaring - som arbeider ved barneavdeling 3E, deltar i ordningen.

Hvorfor dette tilbudet?

Barn har det som regel best hjemme. Der er de trygge og har sitt nettverk og sine relasjoner. Dette har innvirkning på helsen og har betydning for tilfriskning og trivsel. Søsken får en mer stabil familiesituasjon, og foreldre får en lettere situasjon med tanke på å ivareta foreldreoppgaver i eget hjem. Tilbudet tilpasses den enkelte families behov. Vi kan møte opp på barnets skole eller barnehage dersom det er mest praktisk for barn og foreldre. 

Telefon

Sykepleier i Hjemmesykehus
Telefon: 468 23 006

Barneavdeling 3E

Telefon: 51 51 84 79/51 51 84 80

Avdelingssykepleier 3E

Telefon: 51 51 84 81 

Kriterier for å kunne motta tjenesten

  • Tilbudet skal være medisinsk forsvarlig, og ansvarshavende lege skal godkjenne hver enkelt pasient for hjemmebehandling
  • Mottak av tilbudet er frivillig
  • Normal kjøretid mellom hjemmet og sykehuset skal være maks 30 minutter
  • Foreldrene må kunne kommunisere på norsk eller engelsk

Gavekonto

Bortsett fra utgifter til lønn, baseres driften av Hjemmesykehus for barn på innsamlede midler. Den største utgiftsposten er leasing av bil. Økonomiske bidrag er velkomne, og kan overføres gavekonto nr. 5082 084 7129 og merkes «Prosjekt 913158». Kontakt avdelingssykepleier ved behov for ytterligere informasjon.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.