Nyfødt intensiv 3D

Vi behandler for tidlig fødte barn og syke nyfødte, og tilbyr høyspesialisert medisinsk behandling til de minste premature ned til svangerskapsuke 23. I tillegg til å ta hånd om en betydelig andel premature barn, utreder og behandler vi barn med medfødte misdannelser, infeksjoner, syndromer, asfyksi (surstoffmangel), ernæringsvansker og barn av rusmisbrukende mødre.

Les mer om Nyfødt intensiv 3D

Nyfødt intensiv 3D

Vi arbeider ut fra en familiesentrert nyfødtomsorg. Det innebærer at foreldrene skal være hos barnet sitt så mye som mulig og være mest mulig delaktig i pleien. Avdelingen er inndelt i flere rom for å gi best mulig skjerming for de nyfødte. Det er viktig for oss at barn og foreldre skal ha få ansatte å forholde seg til. Derfor har vi kontaktsykepleierordning.

Ved Nyfødt Intensivavdeling 3D arbeider det forskjellige yrkesgrupper. Sykepleiere, barnepleiere, leger og kjøkkenassistent. Vi samarbeider også med sosionom/familieterapeut, fysioterapeut, prest, bioingeniører, radiografer, ernæringsfysiolog og helsesøster i kommunen.
Det vil bli opprettet et kontaktteam bestående av pasientansvarlig lege og pasientansvarlig sykepleier som vil ha hovedansvaret for oppfølgingen av deres barn i avdelingen, sammen med resten av teamet. Ved innleggelse og utskrivelse vil dere få samtaler med lege og sykepleier. Videre samtaler vil bli avtalt ved behov. I tillegg til pasientrom, har avdelingen stellerom, soverom for foreldre og øvrige fasiliteter.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Vestbygget. 3. Etasje. Bruk hovedinngang eller inngang 5.

Telefon
51 51 84 65 / 51 51 84 64 | Sengerom 51 51 84 67 | Kuvøserom 51 51 84 65 | Intensivrom 51 51 84 91
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Kart

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 91505515 eller på helsenorge.no hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

Koronavirusutbruddet: Midlertidig rettighetsendring for pasientreiser

Du får nå dekket egen bil med tilleggsutgifter når du skal til eller fra behandling.

https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/midlertidig-rettighetsendring-for-pasientreiser

Praktisk informasjon

Døgnrytme på 3D

​Vaktskifte kl. 7.15 – 7.30
Legevisitt ca kl. 9.30 – 11.30
Vaktskifte kl.14.45 – 15.15
Vaktskifte kl. 22 – 22.15
Du kan ringe avdelingen når du måtte ønske, hele døgnet, for å høre hvordan barnet ditt har det

Avdelingen kan i noen tilfeller bli stengt hvis det er behov for akutt medisinsk behandling

Hvem får besøke barna?

​Foreldrene bestemmer selv hvem de ønsker å ha besøk av. Alle utenom foreldrene bør oppholde seg kort tid i avdelingen og bare to besøkende inne om gangen. I perioder med smittsomme infeksjoner må vi ha stengt for søsken under skolealder for å unngå at de syke nyfødte blir smittet. Personer som har eller har vært utsatt for vannkoppesmitte, har ikke adgang til avdelingen. I tilfeller der barnet er stabilt respiratorisk, er over 34 uker gammelt og foreldrene bor i rimelig nærhet til sykehuset, kan foreldrene ta barna med hjem og få oppfølging via NAST (nyfødtavdelingens ambulerende sykepleiertjeneste)

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.

Matservering

​I hovedinngangen er det restaurant og butikk der en kan kjøpe mat hele døgnet. Når mor er innskrevet på pasienthotellet har hun rett på fullpensjon i restauranten. En av foreldrene som bor i avdelingen, eller oppholder seg her mer enn 7 timer, får gratis mat i kantinen. Vi skriver ut matkort til kantinen for frokost, lunsj og middag. Når du bor hjemme og er hos barnet dit på dagtid, kan du kjøpe mat i kantina til samme pris som de ansatte. Husk å få med kantinelapp fra pleier i avdelingen.

Mattilbud

​Som pasient vil du få matservering på avdelingen du ligger på. Ligger du på pasienthotellet serveres måltidene i hotellets restaurant rett ved hovedinngangen.

 I tillegg kan du kjøpe alt fra dagens middag til småretter, bakvarer og kioskvarer på sykehuset. Kiosken Lyst har døgnåpent og har det meste av det du trenger når du er på sykehuset.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Matservering på avdelingen

Det serveres fire måltider på avdelingene (frokost, tidlig middag, kvelds og senkvelds). Serveringstidene er satt innenfor faste tidsrammer, og menyen varierer fra uke til uke. Matserveringen gjelder innlagte pasienter. Pårørende og besøk​ende kan benytte kantinen, kiosken eller kafèen​​​. Kjøkkenet tilbyr tilrettelagt kost i henhold til matintoleranser og allergier samt halal- og vegetarhensyn. Kjøkkenet har også en barnemeny.

Flere avdelinger tilbyr matservering i dagligstuen, med buffét-servering. Hvis du av helsemessige grunner ikke kan komme til dagligstuen, får du servert maten på rommet.

Cafè Morgenrød

Cafè Morgenrød ved St.Svithun hotell (vegg i vegg med sykehuset) serverer frokost, lunsj og middag. Du kan også bestille varmmat, desserter og kaffe fra menyen. «Dagens meny» endres fra dag til dag, med både lunjsretter og middagsretter. Morgenrød har også glutenfrie alternativ.

Kantinen Mattorget

På Mattorget kan du kjøpe varm mat, bakevarer, kaker, pålegg, frukt og drikke. Kantinen har også en variert og innholdsrik salatbar. Kantinen er åpen for alle medarbeidere, pasienter, pårørende og gjester. Du kan betale med både kort og kontant.

Mandag - fredag: 08.30 - 16.30
Lørdag: 10.00 - 16.00
Søndag og helligdager: 11.00 - 16.00 ​

Ved Psykiatrisk divisjon på Våland kan du kjøpe lunsj på Café Latte(r). De selger påsmurt, varme måltider og har salatbar. Café Latte(r) har åpent hverdager 10.00 - 13.50​.

Kiosken Lyst

Om du er ute etter et sted å få noe å bite i, lese på, eller sitte ved, så har LYST et godt utvalg av drikker, påsmurte brødvarer og varmretter. I tillegg selger de små gaver, frimerker og telekort, egenpleieprodukter, bøker, blader og blomster. 

Butikken er åpen hele døgnet.

​Cafè Morgenrød

Cafè Morgenrød ved St.Svithun hotell (vegg i vegg med sykehuset) serverer frokost, lunsj og middag. Du kan også bestille varmmat, desserter og kaffe fra menyen. «Dagens meny» endres fra dag til dag, med både lunjsretter og middagsretter. Morgenrød har også glutenfrie alternativ.

Åpningstid: 11.30-21.00

Snacksautomater

På sykehuset finnes automater der du kan kjøpe drikke og enkle matvarer hele døgnet.​​

Melkebank

Avdelingen har melkebank. Vi kan dessverre ikke betale for morsmelken, men kan komme hjem til giverne og hente den.

Kontaktinformasjon: Sidsel Gaard og Tone Askildsen, melkebankmobilen: 90646829

Overnatting for foreldre

​I ”Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon” står det:

 • §6 Barn har rett til å ha minst en av foreldrene hos seg under institusjonsoppholdet i den grad det følger lov om pasientrettigheter
 • § 6-2. Ved alvorlig/livstruende sykdom skal begge foreldrene få være hos barnet.
 • §8 En av foreldrene som er hos barnet skal få tilbud om overnatting i institusjonen, fortrinnsvis i rimelig nærhet av barnet. Dersom det ikke er mulig å tilby overnatting i institusjonen, skal institusjonen dekke utgifter til hotell/pensjonat etter institusjonens anvisning.


Avdelingen har fem overnattingsrom for mødre. To enkeltrom og tre dobbeltrom. Rengjøringspersonalet vasker gulvene, ellers holder du orden selv. Sengetøy og håndklær finner du i skapet på gangen. Ved utskrivelse, eller overnatting hjemme, må du sjekke ut av rommet før klokken 12.00. Det er te-kjøkken med kaffetrakter, vannkoker og kjøleskap ved foreldrerom 3 og 4. Et alternativ til foreldrerom på 3D er pasienthotellet. Husk å sjekke ut før du reiser, senest klokken 12.00.

Parkering nyfødt intensiv 3D

​Foreldre som har barn på 3D tilbringer ofte en del tid på sykehuset. De tre første døgnene må du betale full pris for parkering (kr 100 pr. døgn). Deretter kan du be om rekvisisjon hos oss, som gjør det mulig å kjøpe 1-ukes parkeringskort til 300 kr.

Permisjon til barsel

​Dersom det er medisinsk forsvarlig, har barnet det best sammen med deg på barselavdelingen. Vi har et godt samarbeid med barselavdelingene, og har daglig kontakt med deg og barnet ditt under oppholdet.

Pleiepenger til foreldre

​§ 9-11 i Lov om folketrygd

Søker 1 (som regel mor)

Har krav på pleiepenger fra fødsel og hele forløpet slik at svangerskapspermisjonen starter ved hjemkomst. Det er den enkelte saksbehandler som avgjør om mor får pleiepenger for den siste uken før utskrivelse. 7 dager sykehusinnleggelse kan regnes som normalt etter en fødsel.

Søker 2 (som regel far)

Alle fedre som har barnet innlagt nyfødtavdelingen, har krav på 2 dager med pleiepenger etter fødsel, til barnets tilstand er avklart. Ved prematur fødsel under 37 uker, kan far få pleiepenger opptil 7 dager. Dersom barnet har behov for CPAP- behandling eller intravenøs infusjon av legemidler, har far rett på pleiepenger så lenge behandlingen pågår. I enkelte tilfeller der barnets tilstand ikke er avklart, som ved mistanke om kromosomavvik/syndromer, har far krav på pleiepenger lenger enn 2 dager. Dersom barnet er kritisk syk og respiratortrengende, har begge foreldre rett til pleiepenger. "Det er et vilkår for å få rett til pleiepenger etter § 9-11 at vedkommende av hensyn til barnet må oppholde seg ved helseinstitusjonen eller pleie barnet hjemme.”
Søknad om pleiepenger skrives vanligvis ut ved hjemreise. Ved forventet langvarig opphold, skrives søknad fortløpende.

Rett til pleiepenger i hjemmet:

NAST: Det skrives søknad om pleiepenger til far fra utskrivelsesdag og til antatt behov for sonde er opphørt. Henvend deg til lege eller sykepleier dersom du trenger pleiepengesøknad. Dersom dere selv blir syke eller trenger sykemelding bes dere ta kontakt med egen lege.

Taushetsplikt

​Foreldre har rett til all informasjon om sitt eget barn. Personalet har taushetsplikt og kan ikke svare på spørsmål om andres barn. Vi kan heller ikke svare på telefoner fra familie og venner uten samtykke fra barnets foreldre. Gi oss beskjed dersom noen skal besøke barnet ditt uten at du er tilstede.

Åpningstider

​Avdelingen er åpen for foreldre ca 22 timer i døgnet. Under legevisitten er avdelingen stengt. Dette er på grunn av taushetsplikten.

 • Amming - det for tidlig fødte barnets vei til amming

  Å få et barn er en stor omveltning. Et for tidlig født barn defineres som født før 37 svangerskapsuke. Det er nå et lite menneske som vil ta det meste av tiden din. Det er krevende å være mor til et sykt eller for tidlig født barn. Starten...

 • Hygiene ved nyfødt intensiv

  Ved Stavanger universitetssjukehus ønsker vi å gjøre vårt beste for å beskytte barnet ditt, og gi det trygg og profesjonell behandling og pleie. For å klare dette, trenger vi hjelp av deg.

 • Gode råd ved hjemreise

  Det nærmer seg tiden for at barnet deres skal utskrives fra nyfødtavdelingen. Endelig skal dere reise hjem og være en ”vanlig familie”.

Fant du det du lette etter?