HELSENORGE

Nyfødt intensiv 3D

Vi behandler for tidlig fødte barn og syke nyfødte, og tilbyr høyspesialisert medisinsk behandling til de minste premature ned til svangerskapsuke 23. I tillegg til å ta hånd om en betydelig andel premature barn, utreder og behandler vi barn med medfødte misdannelser, infeksjoner, syndromer, asfyksi (surstoffmangel), ernæringsvansker og barn av rusmisbrukende mødre.

Fant du det du lette etter?