Hygiene ved nyfødt intensiv

Kjære foreldre som har barn på nyfødtintensiv! Ved Stavanger universitetssjukehus ønsker vi å gjøre vårt beste for
å beskytte barnet ditt, og gi det trygg og profesjonell behandling og
pleie. For å klare dette, trenger vi hjelp av deg. Vi håper du tar deg tid til
å lese og gjøre deg kjent med våre anbefalinger i denne
hygieneveilederen. Spør oss om du lurer på noe!

Utskriftsvennlig versjon

Hygiene ved nyfødt intensiv (pdf)


​I sykehusmiljøet er det flere og mer motstandsdyktige bakterier
enn hjemme hos deg selv. Noen bakterier er også "sintere" enn andre og kan gi alvorlige infeksjoner. På en intensivavdeling som 3D kan det ofte være flere syke barn på samme rom. Bakteriemengden i miljøet blir påvirket, og det er korte avstander for smitteoverføring.

Overføring av smittestoffer skjer nesten alltid via hendene våre. Derfor er riktig håndhygiene utrolig viktig, og det aller viktigste tiltaket du kan gjøre for å skjerme ditt barn for smitte!

Det er mest bakterier på steder som mange mennesker berører med hendene - som dørhåndtak, heisknapper, kraner på vask, armlen på stoler og mobiltelefon. Friske personer tåler å få bakterier på huden. Syke og for tidlig fødte barn på nyfødtintensiv kan imidlertid bli alvorlig syke.

Du kan beskytte barnet ditt mot infeksjoner ved å utføre riktig håndhygiene. Det er viktig at dette gjøres før du berører eller steller barnet ditt, for å hindre at "sinte" bakterier blir overført til barnets hud. Disse bakteriene kan smitte videre og kan enkelte ganger gi infeksjon i blant annet blodet, lunger eller øynene. Det beste du kan gjøre for barnet ditt er å desinfisere eller vaske hendene dine grundig og ofte!

Riktig håndhygiene

Vi har to forskjellige måter å gjøre hendene våre reine på: Hånddesinfeksjon med sprit eller grundig håndvask med såpe og vann

Hånddesinfeksjon med sprit er mest effektivt, og det vi anbefaler å bruke. I noen få situasjoner skal du likevel gjøre håndvask:

 • Dersom hendene er synlig tilsølte
 • Etter toalettbesøk
 • Før måltid
 • Før og etter at du har pumpet melk

I alle andre situasjoner bruker du hånddesinfeksjon!

Både håndvask og hånddesinfeksjon

Før du går inn og når du forlater nyfødtintensiv, skal du først vaske og deretter desinfisere hender og håndledd:

 • Vask hender og håndledd med såpe og vann i minst
  30 sekunder
 • Når huden er tørr, desinfiser med sprit (et pump fra
  dispenseren) og gni i minst 15 sekunder

Ringer, klokke og negler

Ta av ringer, klokke og armbånd før du går inn på avdelingen og før du går i gang med håndvask og hånddesinfeksjon. Disse er nemlig perfekte skjulesteder for bakterier. Sørg for at neglene dine er rene, kortklipte og uten neglelakk. Bakterier som samler seg i smykker, ringer og under negler er oftest ufarlige for friske barn og voksne, men kan gi sykdom til svekkede og for tidlige fødte barn.

Hånddesinfeksjon er mest effektivt

 • Hendene skal være tørre.
 • Fukt hender og håndledd med sprit på alle flater, også mellom fingrene.
 • Bruk et pump fra dispenseren.
 • Gni inn spriten til huden blir tørr i minst 15 sekunder.
 • Gni ekstra mellom fingrene, på tomler og fingertupper. Bruk ikke tørkepapir.

Denne metoden dreper 99 prosent av bakteriene og er mer skånsom for huden enn håndvask. Sprit er tilsatt et mykningsstoff (glycerol) for huden. Fotocellestyrte og manuelle spritdispensere gir cirka 3 ml. per porsjon, og er nok til medium størrelse hender. Huden skal være godt fuktet, så vurder om du trenger 2 porsjoner. Husk at du må desinfisere hendene dine HVER gang du skal ta på barnet ditt, for eksempel etter å ha berørt veske, mobiltelefon, armlene på stoler eller blader.

Håndvask

 • Hender og håndledd fuktes med vann, før du tar på såpe.
 • Gni hender og håndledd med såpe og vann i minst 30 sekunder.
 • Vær spesielt nøye mellom fingrene, på tomler og fingertupper.
 • Skyll såpen grundig av.
 • Engangs papirhåndkle trykkes lett over hendene for å suge opp vannet.
 • Ikke gni eller dra papiret over huden slik at du blir sår.
 • Steng vannkranen med det brukte papirhåndkleet.
 • Ikke ta på kranen med hendene etter at du har vasket deg.
 • Den vanligste feilen vi gjør, er at vi bruker for liten tid på håndvask. Da vil det bli bakterieoppvekst på hendene våre og vi kan spre smitte.

Bleieskift

Bruk hansker når du skifter bleie på barnet ditt. Vreng hansken over den skitne bleien før du kaster den. Hansker er ikke helt tette, men har usynlige hull. Husk derfor alltid å desinfisere eller vaske hendene dine etter at du har tatt av hanskene.

Ammeputer/ stoler/ vekt

Disse er felles og brukes av mange barn og mødre. Pass derfor på å alltid ha et putetrekk/teppe mellom ammeputen og teppet barnet ditt er pakket inn i. Dette er for å beskytte barnet ditt og andre mot eventuell smitte. Når du er ferdig med å amme, legges putetrekket/teppet til vask.
Vask alltid armlenet med en spritserviett før du setter deg.
Vask vekt og stellebenk med en spritserviett og legg på silkepapir før bruk.

Pumping av melk

Desinfiser eller vask alltid hendene rett før og etter pumping og melkelevering. Sett aldri verken rene eller brukte flasker på gulvet! Forsøk å gjøre pumpingen så ren som overhodet mulig.
Vask flasken med en spritserviett før du setter den på brettet i luken på gangen. Legg brukt pumpeutstyr i plastbøtta nedenfor.
Les oppslaget på pumperommet, eller spør en av pleierne om hygienen i forbindelse med bruk av pumpeutstyret.

Gulvet er uren sone

Alt som faller på gulvet regnes som urent. Det må derfor enten kastes eller vaskes. Det gjelder også ting som blir lagt på fotskammelen, fordi denne blir brukt til å ha skitne sko på. Håndvesker regnes også som urene, legg de derfor oppi en hvit søppelpose. Oppbevar de i skuffen eller på
gulvet. Ta minst mulig med inn i avdelingen, men pass på verdisakene dine.

Klær og kosedyr

Av hygieneårsaker anbefaler vi at antall kosedyr begrenses til ett i seng. Dette skal vaskes før det tas med inn i avdelingen. Dersom du ønsker å ha med egne klær, tepper og skinn til barnet, skal disse også vaskes før de tas inn i avdelingen. De må også tas med hjem og vaskes en gang i uken
under lengre opphold. Oppbevar klærne i en ren pose som legges i den nederste private skuffen som er merket med barnets fornavn. Skal du legge fra deg sengetøy og klær på for eksempel en stol, må du legge en ren tøybleie eller silkepapir under som underlag.

Brystskjold og narresmokker

Narresmokken skiftes minst en gang i døgnet av personalet, og skal oppbevares i en egen boks når den ikke brukes. Brystskjold skal rengjøres av personalet hver gang det har vært i bruk.

Blomster

Blomster jord og vann kan inneholde bakterier. Dette er grunnen til at ingen intensiv avdelinger tillater blomster verken på avdelingen, på foreldrerom eller hotellrom.

Fant du det du lette etter?